Vítkov společně se sousedním městem Budišov nad Budišovku a obcí Čermná ve Slezsku vypracoval Strategický plán sociálního začleňování na roky 2017 až 2019. Spolupracoval při tom s vládní Agenturou pro sociální začleňování.

„Jsem velmi rád, že se nám naskytla tato příležitost. Jistou formou tak máme možnost navázat na iniciativu Romact, která byla také podporována Bruselem. Rozměry nového projektu jsou ovšem o dost větší. Díky dotacím budeme mít možnost zrealizovat mnoho investičních i neinvestičních akcí," sdělil k tématu starosta Vítkova Pavel Smolka.

Ve městě pak začnou první projekty už v letošním roce. „Chystáme se již na část rekonstrukcí sociálních bytů, rádi bychom také najali civilního specialistu, který bude fungovat jako prostředník mezi Městskou policií, vedením města a sociálně vyloučeným obyvatelstvem," dodal Smolka s tím, že pomoc bude směřovat také k dlouhodobě nezaměstnaným, jejichž počet se sice v současné době snižuje, avšak na Vítkovsku jsou jejich počty stále vysoké.

V novém strategickém plánu nejsou opomenuty ani další skupiny obyvatel, ke kterým pomoc zamíří. Těmi jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, lidé ohrožení závislostí a Romové.

„Problémy sociálního vyloučení zažívá velká část občanů a také většina projektů je směřována na všechny, kteří potřebují pomoc," sdělila lokální konzultantka Agentury pro Vítkovsko a Budišovko Leona Kupčíková.

Během příštích let by tedy na Vítkovsku a Budišovku mohlo vzniknout více než 20 nových pracovních míst, pět sociálních podniků, motivační a aktivizační programy a poradenství, tři nová komunitní centra pro volnočasové aktivity, 62 zrekonstruovaných nebo zcela nových sociálních bytů. V plánu je také najmout až šest asistentů prevence kriminality.

Z evropských dotačních titulů by při tom mohli ve Vítkově, Budišově a Čermné získat finanční podporu přesahující 170 milionů korun.