„Je pravdou, že se událo několik důležitých jednání, která se týkala formy existence gymnázia do budoucna. Zdůrazňuji, že nikdy nepadla oficiální myšlenka tuto školu zrušit,“ zdůraznil starosta a uvedl několik faktů, které podle něj výrazně ovlivňují současný stav.

„Jistě není třeba příliš rozvádět obecně známou skutečnost, že již několik let se školství potýká s nedostatkem dětí. Ani naše gymnázium není výjimkou. Již před několika lety se dostalo do takové situace, že stav studentů klesl tak, že prostředky od státu přestaly stačit na takzvané přímé náklady, ze kterých se hradí mzdy,“ pokračuje.

O zrušení se neuvažovalo

Jak zmínil, Moravskoslezský kraj má jako zřizovatel povinnost ze zákona hradit provozní náklady. Žádný zákonný předpis mu však podle Smolkových slov nenařizuje přispívat na mzdy.

„Přesto zastupitelstvo kraje v minulých letech rozhodlo, že bude podporovat málopočetné třídy. Do tohoto programu bylo zahrnuto i gymnázium ve Vítkově.V letech 2006 až 2009 získalo naše gymnázium od kraje více než 1, 9 milionů korun na mzdy,“ vysvětluje starosta a dodává, že podle sdělení pracovníků krajského odboru školství byl tento program již pro rok 2010 zrušen.

„Podle sdělení zástupců kraje nikdo neuvažoval o nějakém rušení, ale prověřovala se možnost sloučení těchto škol. Krajské zastupitelstvo o sloučení ale nerozhodlo,“ uzavřel Smolka.

Situace se tak alespoň na chvíli zklidnila. „Samozřejmě jsem ráda, že se situace uklidnila. Svou zásluhu má hlavně podpora absolventů, studentů, pracovníků školy, vedení města a přátel školy. Všichni za námi stáli,“ řekla naší redakci ředitelka Gymnázia ve Vítkově Marie Mikulíková.

Nic se prý nešije horkou jehlou

Krajští úředníci pak naší redakci řekli, že se nic nešije horkou jehlou. Podle tiskové mluvčí Moravskoslezského kraje Šárky Vlčkové je vše zatím v přípravné fázi a až následně bude zpracována prvotní verze záměru.

„Realizace záměru je plánována v krátkodobém až střednědobém výhledu v roce 2011. Předpokládá se vznik jednoho subjektu, tedy jedné střední školy, jejíž součástí bude gymnázium a střední odborná škola se vzdělávací nabídkou, která bude odpovídat požadavkům trhu práce a potřebám regionu,“ řekla Vlčková.

Situaci okolo vítkovského gymnázia budeme i nadále sledovat.