Konkrétně budou poskytnuté finance použity na rekonstrukci hřiště v areálu Krajského střediska volného času Juventus Karviná, Centrum Vítkov, tedy bývalý dům dětí a mládeže. Celková cena stavby přesáhne 1 milion korun.

„V současné době jsou provedeny zemní práce s celkovým odvodněním plochy a jejím zpevněním. Rovněž se již rýsuje přístupový chodník z Bezručovy ulice a jsou usazeny sloupky oplocení,“ uvedl vítkovský starosta Pavel Smolka s tím, že v nejbližší době bude položen umělý trávník a osazeno příslušenství hřiště, tedy branky a sloupky pro jednotlivé míčové hry.

Nasvícení hrací plochy bude podle starosty řešeno napojením na veřejné osvětlení. „Dojde tak k prodloužení doby, po kterou bude možné hřiště využívat,“ podotkl starosta. Nakonec zmínil, že celá stavba by měla být dokončena na konci listopadu.

Veronika Schindlerová, Lucie Orbanová