Budova tělocvičny a její prostory budou využity pro výuku tělesné výchovy, pro konání okrskových soutěží, pro činnost školní družiny a školního klubu, pro činnost zájmových útvarů a sportovních oddílů, pro místní spolky, cvičení žen a další volnočasové aktivity.

V době hlavních prázdnin se zde uskuteční dva příměstské tábory. Kromě haly budou využity posilovna, spining, klubovna stolních her, klubovna stolního tenisu, malá tělocvična se zrcadly pro cvičení aerobiku, kalanetiky, jogy, bosy, a cvičení s hudbou.