„Součástí projektu je rekonstrukce chodníků v sídlišti za obchodním domem, vybudování nových parkovacích ploch, veřejného osvětlení a v neposlední řadě zlepšení přechodu ze sídliště směrem na Dělnickou ulici. Vše s ohledem na bezbariérovost a přizpůsobení osobám s omezenou schopností pohybu a s cílem zvýšení bezpečnosti chodců kolem frekventované silnice Opavská," řekl vítkovský starosta Pavel Smolka.

Do soutěže o zhotovitele stavby se přihlásilo pět uchazečů, zakázku ale získala bruntálská Kareta. Dle smlouvy město společnosti zaplatí skoro 2,9 milionů korun. Stejná firma bude také zajišťovat opravu komunikace ke garážím, za kterou si vyúčtuje 330 tisíc korun. Opravy se ale v dohledné době nebudou týkat pouze vozovek. (kup)