Jak potvrdil starosta Vítkova Pavel Smolka, na konci ledna se uskutečnilo na krajském úřadě jednání za přítomnosti ředitelky gymnázia, ředitelů vítkovských základních škol, starosty, místostarosty, náměstkyně hejtmana pro školství, vedoucího odboru školství a dalších odpovědných úředníků.

„Zástupci kraje nám vysvětlovali ekonomické důvody, které je vedou k tomu, že ředitelce gymnázia nedoporučují otevření primy ve školním roce 2010/2011.

Program podpory málopočetných tříd byl již zrušen a v případě, že bude studentů v primě málo, nebude z čeho dokrývat propad mezd,“ vysvětluje starosta s tím, že na druhou stranu jim bylo sděleno, že v letošním roce má kraj ve svém rozpočtu částku 700 tisíc korun na dofinancování stávajících tříd.

Jak zmínil, začátkem února rada města s ředitelkou gymnázia celou záležitost kolem gymnázia probírala. „Druhý den jsme s panem místostarostou apelovali na náměstkyni Palkovou, kterámána starosti oblast školství. Žádali jsme, aby umožnili v září otevřít primu.

Vysvětlili jsme jí všechny důvody, které nás vedou k tomu, že plně podporujeme pokračování víceletého gymnázia ve Vítkově,“ pokračuje starosta.

Podle jeho slov náměstkyně sdělila, že chápe důvody a přislíbila, že kraj nebude bránit náboru studentů a otevření primy v letošním roce. „Tuto informaci jsem okamžitě sdělil ředitelce gymnázia, protože v její kompetenci je vyhlášení přijímacího řízení do víceletého studia,“ dodal Smolka.

Skutečnost, že otevření primy nebylo lidem lhostejné, dokládá i dopis Nikoly Ambrožové, který přišel do naší redakce.

Čtenář má slovo: Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje brání vzdělávání

Nejen v našem kraji, ale i v rámci celé republiky se najde spousta věcí, které mě udivují, rozhodnutí, jež pro jejich nelogičnost nechápu a nesouhlasím s nimi. Nyní se ale stávám svědkem jedné takové nepravosti v mé bezprostřední blízkosti a nedá mi to, abych veřejně nevyjádřila svůj názor.

Přestože vím, že se nemůžu považovat za nestranného jedince a každá věc má spoustu úhlů pohledu, zkuste se prosím zamyslet i nad mým stanoviskem… Je pravděpodobné, že o „kauze“, kterou se zde chci zabývat, jste neslyšeli a už to považuji za špatné.

Internetové stránky města Vítkova na Opavsku se hrdě hlásí k dlouhodobé tradici vzdělávání, neboť první zmínka se datuje již z konce šestnáctého století… V současné době působí v rámci tohoto města s více než šesti tisíci obyvatel sedm škol – jedna mateřská s pěti působišti, tři základní, gymnázium, střední škola Vítkov–Podhradí a hudební škola.

Pro rodiče tedy téměř kompletní sestava vzdělávání jejich ratolestí v místě bydliště nebo poblíž. V letošním roce se však situace nejeví tak růžově. Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu totiž sdělil, že místní gymnázium už nemá vyhlašovat přijímací řízení do primy víceletého gymnázia i přesto, že v předběžném průzkumu bylo zájemců o studium dost.

Proč však dochází k této diskriminaci nadaných dětí? Většina z nich z tohoto důvodu zůstane na základních školách, protože dojíždět do Opavy či Nového Jičína je pro jedenáctileté děti náročné. Je to smutné, ale první popudy proti víceletému gymnáziu nepřišly z vedení kraje kvůli ekonomické stránce věci, ale přímo od místních základních škol, které již několik let vedou proti gymnáziu otevřený boj – zájemci o studium jsou vyslýcháni svými pedagogy, dostávají špatná hodnocení od studijních poradců…

Myslí si snad, že žádné z dětí, které vyučují, není dostatečně chytré? Základní školy vše svádějí na fakt, že pak mají málo dětí a to se odráží na dotacích a tedy i kvalitě výuky. Ta je prý navíc minimálně stejně kvalitní jako na gymnáziu, tak proč by měly děti měnit prostředí? Z tohoto přístupumámvšak dojem, že děti jsou dnes pro základní školy důležitější jako „kusy“ pro čerpání financí než jako jednotlivci.

Někdo by mohl namítnout, že gymnázium nenabízí tolik volnočasových aktivit jako základní školy, ale i to je – svým způsobem – přínosem. Má-li dítě zájem, může navštěvovat hudební školu či kroužky ve Středisku volného času Juventus. A pokud ne, naučí se zabavit samo, případně si zorganizovat vlastní aktivity, které může gymnázium i „zastřešit“.

Nechci však tady sepisovat seznam výhod, které podle mě studium na gymnáziu přináší, protože toho si jsou patrně rodiče vědomi, jinak by nebylo tolik potenciálních zájemců do primy. Problém je jinde. Pominu- li i rivalitu škol, která pramení také z osobní zášti, skončím až na kraji…

Gymnázium se má sloučit se střední školou na Podhradí, jak to však souvisí s počtem tříd? Chce snad kraj ve Vítkově úplně zrušit víceleté vzdělávání, které má pro nadané žáky jasný přínos? Přiklání se snad ke stížnosti základních škol, že jim gymnázium bere žáky? Dětí je přece ve Vítkově a okolí dost – jen mám dojem, že některé z nich nejsou pro dvě základní školy „přijatelné“, a tak skončí na třetí – někdejší speciální.

Přitom tyto základní školy vedou tvrdý boj i mezi sebou o prvňáčky… Proč je ovšem mezi jejich žáky tak málo romských dětí? Gymnázium naopak hledá talentované děti i mezi nimi a všemožně se jim snaží se studiem pomoci, třeba zajišťováním různých stipendií, a tak zvyšuje jejich šance na budoucí uplatnění, které jsou – zejména v kraji s vysokou nezaměstnaností – velice důležité.

Což se pochopitelně týká všech dětí. Mám své město i region ráda a uvažuji, že bych zde zůstala i po studiích, ale jakožto potenciální matka se musím ptát, jestli je to rozumné… Co když je vítkovské gymnázium jen první kamínek v lavině, která se chystá na školství tohoto kraje, aby se ušetřilo?

Nikola Ambrožová

Názory čtenářů v rubrice Čtenář má slovo nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Ta si vyhrazuje právo krátit či odmítnout příliš dlouhé příspěvky.