V dubnu 2017 se na Krajském úřadě v Olomouci sešli zástupci Olomouckého a Moravskoslezského kraje, Krnova, Bruntálu a Opavy se zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Výsledkem byla shoda, že všichni účastníci v zásadě podporují modernizaci a elektrifikaci trati z Opavy přes Krnov a Bruntál do Olomouce. Představitelé Krnova deklarovali ochotu se finančně podílet na zpracování studie proveditelnosti, která by prověřila smysluplnost investic do této trati.

Zatímco úsek trati Opava Krnov už odpovídá 21. století, trať z Krnova do Olomouce je zastaralá. Měří 87 kilometrů, ale vlakům tato cesta trvá téměř dvě hodiny. Lze přepravu zrychlit? Způsobuje pomalou jízdu jen velký počet zastávek, tunelů, zatáček a nebezpečných úseků nebo také celková zastaralost trati? Mohly by tudy jezdit elektrické lokomotivy rychleji než dieselové?

Odpověď na tyto otázky by měla přinést právě studie proveditelnosti. SŽDC Deníku potvrdila, že na popud Moravskoslezského kraje už připravuje zadání této studie.

„SŽDC plánuje zadat v letošním roce zpracování technicko-ekonomické studie na elektrizaci trati Olomouc Krnov Opava. Studie prověří technická řešení i ekonomickou efektivitu,“ informovala mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. „Nyní je ale ještě velmi předčasné hovořit o technickém řešení a možném termínu realizace,“ upozornila mluvčí SŽDC.

„Určitě by to bylo přínosem i pro nás. Z Moravského Berouna dojíždí desítky lidí do Hluboček a Olomouce za prací a studenti do škol. Elektrizace by jim ušetřila čas. Je však otázka, zda by se realizovala celá nebo by se trať rozdělila na několik úseků,“ zamýšlela se starostka Moravského Berouna a krajská zastupitelka Zdenka Szukalská.

Podle místostarosty Krnova Michala Brunclíka sledují všechny zúčastněné strany společný cíl.

„Chceme, aby se modernizace trati dostala mezi strategické záměry SŽDC, protože současný stav trati je tristní. Cestující z Krnova se jí proto, pokud mohou, snaží vyhnout. Buď se do Olomouce dostávají vlakem před Ostravu, nebo jezdí autem a až v Olomouci přestupují do vlaku. Byť modernizací trati nedosáhneme zázraku, čas by se zkrátit mohl,“ uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD) po loňské schůzce, na které poukázal také na tristní stav infrastruktury kolem trati.

Například na žalostný stav nádražních budov nejen v Krnově, ale i v Moravském Berouně, Domašově nebo Dětřichově. Zdá se, že první výsledky už se dostavily. Do výpravní budovy ve Valšově stát letos investuje kolem 13,5 milionu korun.

Jisté je, že samotná elektrifikace vyšší rychlost nepřinese. Klíčová je výměna železničního svršku i spodku a moderní zabezpečovací zařízení. V údolí Bystřice je snížená rychlost kvůli tunelům a navíc zde vlaky zastavují u bezvýznamných zastávek. Při omezení počtu zastávek by dieselová souprava za současného technického stavu trati zvládla cestu z Krnova do Olomouce kolem hodiny a půl.

Modernizace trati by nejspíš na většině úseků zvýšila traťovou rychlost na 100 kilometrů v hodině.