„Řešena budou též kontejnerová stání pro okolní obytnou zástavbu a v rámci stavby dojde i k opravě chodníků, rozvodů veřejného osvětlení a vybudování nových parkovacích míst," slibuje Barbora Bendíková z odboru rozvoje města a strategického parkování.

Projekt počítá rovněž s výsadbou nové zeleně a úpravou projdou i zpevněné plochy, které budou rozšířeny o nové. Jiné budou naopak vybourány a zazeleněny. Projekt bude proveden v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.

Tato investiční akce si podle předpokládaných nákladů vyžádá zhruba 3 100 000 korun, z čehož pětaosmdesát procent uhradí Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 až 2013.