Vyjíždí se od přehradní hráze Kružberk, z Podhradí u Vítkova do Žimrovic nebo do Branky nad Moravicí.

Akce se ale bude konat pouze v případě dostatku vody. Ta se bude vypouštět z přehradní hráze Kružberk v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin a v neděli od 7.00 do 11.00 hodin.

Organizátorem sjezdu je Spolek vodáků Campanula. Startovné činí dvacet korun od účastníka. Na vodu se pak můžete vydat podle svého uvážení, nejpozději půl hodiny před zastavením průtoku vody. Povinným vybavením jsou vesty a lodě zajištěné proti potopení.

Sraz účastníků je od 9.00 do 11.30 hodin na nástupních místech pod přehradní hrází Kružberk, v obci Kružberk a v Jánských Koupelích. Ukončení v 16.30 hodin u jezu v Brance.

Uvedená nástupní a výstupní místa jsou tato:
- pod hrází Kružberk a u restaurace Velké sedlo a pod skálou
- v obci Kružberk u točny autobusů
- v Jánských Koupelích u jezu
- u mostu v Podhradí u Vítkova
- točna pod hrází vyrovnávací nádrže Vítkov Podhradí
- Žimrovice – výstup před a pod jezem
- Hradec nad Moravicí, vlevo hned za silničním mostem
- Branka nad Moravicí, vpravo před jezem

Spojení na záchrannou službu : vodní záchranná služba Petr Olšovský, tel. 605 421 958.