To byl obrázek, který se naskytl nezasvěcenému divákovi podél toku řeky. Zasvěcení ale dobře věděli, že právě dnes se zahajuje vodácká sezona. A tak vyrazili, jak jinak, na vodu.

Počasí jim mimořádně přálo. I přes nepěkné předpovědi nabídlo nebe přímo ideální podmínky. Sluníčko se snažilo, dešťové mraky odpočívaly, a teplota byla tak akorát. Z hlavního nástupního místa v Kružberku se většina lodí vydala po hladině řeky v nádherném údolí až do Hradce nad Moravicí.

Vody byl dostatek, a tak cesta příjemně ubíhala. I když hned první den vodácké sezony někteří poznali, jaký je to pocit "udělat se", nikdo nelitoval. Vždy se našly ochotné ruce nabízející něco na zahřátí.