Expozice Institutu tvůrčí fotografie, stálá výstava soch a kreseb slavného umělce Kurta Gebauera, expozice věnovaná historii daného místa, ale například i odpočinkové místo na cyklostezce s občerstvením pro cyklisty. To vše by mohli v budoucnu lidé nalézt v objektu známé vodárenské věže, která stojí v areálu nádraží Opava-Východ už od roku 1892. Snaží se o to společnost stavební Unicont, s. r. o., v čele se svým majitelem Vladimírem Peringerem.

Za účelem záchrany zmíněné kulturní památky firma založila obecně prospěšnou společnost VOVO, s níž se snaží zajistit potřebné prostředky k realizaci celého projektu.

„Věž byla v nabídce nemovitostí Českých drah. Pak už jsme spíše jen přemýšleli, jak tuto atypickou stavbu co nejlépe využít. A přeměna na kulturní zařízení se nám zdála jako ideální řešení. Lidé si tu pak budou moci odpočinout a podívat se na obrázky, namísto toho, aby museli sedět někde v čekárně na nádraží," říká sám Vladimír Peringer.

Vodárenská věž na Východním nádraží pochází z roku 1892. V budoucnu by v této chátrající památce mohla být ale třeba i kavárna a galerie.

Kromě již zmíněných expozic a relaxačního místa pro cyklisty by rádi v prostorách věže instalovali ještě jednu zajímavost. „Současně s tím bychom rádi umístili nefunkční parní stroj vně budovy po jednoduché konzervaci jako artefakt ukazující spjatost techniky s daným nádražím," uvádí zástupci společnosti na svých webových stránkách.

Na počátku roku vypracovalo novou projektovou dokumentaci k vytvoření kulturního zařízení na místě vodárenské věže architektonické studio CASUA Praha. „Základem pro zpracování studie je vize revitalizace této technické památky. Vize spočívá na straně jedné v opravě všech historických prvků spjatých s fungováním vodárenské věže a posléze s fungováním parní kotelny.

Na straně druhé počítá vize s umístěním uvedených kulturních a společenských funkcí do objektu vlastní vodárenské věže a na místě původní kotelny včetně dnes již asanované části hygienického zázemí," vyjadřují se k projektu členové studia CASUA.

K záměru už bylo vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení. V těchto dnech bude podána žádost o dotaci z evropských fondů. Pokud půjde vše podle plánu, včetně přiklepnutí zmíněné dotace, může být projekt realizován už v příštím roce. Jednou z priorit je ale i nadále shánění dalších donátorů, kteří by se podělili o náklady celé rekonstrukce. Počítá se pochopitelně s tím, že každý přispěvatel bude posléze nějak veřejně prezentován.

Kdokoli by chtěl na záchranu vodárenské věže přispět, může tak učinit formou vkladu na transparentní konto VOVO o.p.s., a to konkrétně na číslo účtu 6977297001/5500.