V řece Opavě najdete kromě jiného i rdest kadeřavý, který roste hlavně ve vodách bohatých na minerály. Podle botanika a dendrologa Miroslava Franka je příčinou přemnožení rostlin hlavně teplé počasí a nízká hladina vody.

„Vody je v korytech málo, proto je atak vodních rostlin tak velký,“ uvedl bývalý ředitel Arboreta Nový Dvůr. V řece Opavě se mohou kromě rdestu vyskytovat i další rostliny jako stolístek klasnatý nebo přeslenitý nebo hvězdoš mnohotvarý.

„Přemnožení vodních rostlin ale není nebezpečné. Naopak je to špíše symptom dobré a čisté vody,“ doplnil Miroslav Frank.

Podle vyjádření mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové se v období tepla a nízkých průtoků jmenované druhy zeleně vyskytují na větších délkách toků. „Vzhledem k tomu, že není povoleno a ani nechceme ve velkém používat v tocích chemické přípravky na jejich likvidaci, budeme je postupně odstraňovat tam, kde to bude technicky možné, na konci léta a na podzim,“ uvedla Šárka Vlčková.

Podle referentky odboru majetku města opavského magistrátu Ireny Bednářové byl ve Stříbrném jezeře ověřen také výskyt vodního moru kanadského. „Z vodní nádrže jsou průběžně odebírány ke kontrole vzorky hygienickou stanicí v Opavě a nebyla zjištěna závadná voda, voda je vhodná ke koupání,“ upřesnila Irena Bednářová.

„Možnost odstranění rostoucí vodní rostliny v bezprostřední blízkosti pláže u restauračního zařízení bude projednána s provozovatelem tohoto restauračního zařízení,“ uvedla referentka.

Vodní mor kanadský se ve větším množstí objevil i v řece Moravici v oblasti Podhradí.„U nás se tato rostlina hojně vyskytuje zplanělá,“ uvedl Miroslav Frank. Rostlinu pěstují i akvaristé a pravděpodobně jimi nebo také zahradníky byl zavlečen i do řek.

Vodní rostliny roznášejí ptáci, nejčastěji kachny, tím, že trhají kousky rostliny, které pak odplouvají po směru toku a rozrůstají se v jiných částech řeky. Stává se však také, že semínka rostlin nebo jejich útržky bývají zavlečeny i proti proudu řeky.

Rdest kadeřavý
Na Stříbrném jezeře se přemnožil rdest kadeřavý
Vodní kombajn dokáže sekat trávu v hloubce až 1,8 metrů.
Vodní kombajn už brázdí plochu Hlučínského jezera