Vojáci tuto částku vybrali ve Štítině na branném závodu s názvem Pomáhám sportem. Výnos tradičního charitativního závodu, pořádaného také Základní školou generála Heliodora Píky, byl letos určen pro charitní Denní stacionář pro seniory. Stacionář si za tyto peníze koupí informační techniku, umožňující seniorům trénink paměti, například speciální klávesnice, velkou obrazovku a podobné pomůcky. V minulých letech pomohli vojáci touto sportovně-charitativní akcí mimo jiné Mateřské škole Eliška, Azylovému domu pro rodiče s dětmi nebo charitnímu Dennímu stacionáři pro děti a mládež s kombinovanými vadami Mraveneček.