Volit proto mohou v náhradních podmínkách za předpokladu, že budou předem zapsaní a nahlášení ve speciálních seznamech. Hospitalizovaní pacienti ve Slezské nemocnici, kteří volit chtějí, počkají na příchod volební komise s urnou.

„Totéž se týká i nově přijatých pacientů, kteří budou mít vyřízené voličské průkazy,“ přibližuje průběh voleb mluvčí opavské nemocnice Daniel Svoboda.

V opavské věznici projevilo o volby zájem zhruba pětatřicet odsouzených mužů a žen. Volební komise s urnou navštíví mužský objekt na Krnovské ulici i ženský objekt na Olomoucké ulici a umožní volit všem, kteří jsou nahlášeni ve zvláštním seznamu.

„Kromě posílení dozorčí služby nejsou v souvislosti s volbami připravována žádná zvýšená bezpečnostní opatření,“ informuje mluvčí opavské věznice Dagmar Slaná.

Volby se uskuteční též v areálu Psychiatrické léčebny, kde budou moci volit svéprávní pacienti, kteří v době konání voleb nebudou mimo léčebnu na propustce nebo na dovolence. K dispozici budou mít vyčleněnou volební místnost pro klasickou volbu a ležící pacienty navštíví volební komise s urnou na jejich pokojích.

Obyvatele každého domova důchodců rovněž navštíví volební komise s urnou.