Jak potvrdila mluvčí Hlučína Jarmila Harazinová, osobám s omezeným pohybem tak bude umožněn přístup na úsek občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel a rovněž do obřadní síně. Jedná se podle jejích slov o místa, kam se občané potřebují dostat nejčastěji. „Byly posuzovány tři možnosti. Jednak to byla jednoduchá úprava schodiště hlavního vstupu pomocí instalace žulových klínů, jak je známe pro kočárky. Sklon by však byl příliš prudký a tato úprava by neumožňovala samostatný pohyb občana na vozíku. Opět by bylo zapotřebí asistence druhé osoby,“ vysvětluje Harazinová a uvádí, že další variantou bylo pořízení takzvaného schodolezu.

„Jeho použití v podmínkách úřadu je však neefektivní, opět je třeba asistence další osoby, a toto zařízení navíc nelze použít pro různé typy vozíků,“ zmínila. Jako nejefektivnější se nakonec ukázala varianta třetí, tedy se šikmou plošinou. Ta je sice pravděpodobně finančně nejnáročnější, ale zato vyhovující. Jak také Harazinová uvedla, další budovy městského úřadu, tedy B a C, již bezbariérové jsou, a to díky výtahu v budově C a průchodůmmezi budovami.