„Lidé nevyužité i prošlé léčivo vracejí. Je to napsáno na každé krabičce. Máme na to zvláštní uzamčené kontejnery, kam to lidé házejí. Poté se všechno předává speciální firmě, která se postará o likvidaci,“ objasňuje postup jedna z lékárnic z Hradce nad Moravicí. Podle slov regionálního mluvčího České lékárnické komory a Gremia majitelů lékáren Zdeňka Blahuty lidé léčivo skutečně vracejí, a to i přesto, že zákonnou povinnost nemají. „Je zakázáno dále léky zpracovávat, likviduje se to,“ zdůrazňuje Blahuta.

K problematice likvidace léků se vyjádřila rovněž Anna Slaná, vedoucí opavské lékárny U Divadla. „Ze zákona lidé povinnost nemají. Léky by však neměly skončit v komunálním odpadu, jedná se o nebezpečný odpad. Každá lékárna je povinna léčivo odebrat, a to jak nepoužité, tak prošlé,“ upozorňuje Slaná s tím, že toto léčivo poté odvážejí firmy se zvláštním povolením.

O problému věděla rovněž vedoucí opavské lékárny Poliklinika Božena Švajdová. „Lidem je to doporučováno a správně mají vracet léčivo prošlé i nevyužité. Likvidace léčiv je řízena speciálně,“ řekla Švajdová a dodala: „Tlak na pacienta je v tomto směru neustálý. Spousta lidí se to už naučila, protřídí lékárničku a přijdou. Lékárny jsou povinny to přijímat a také to přijímají.“