Co je ale nejpodstatnější pro nastávající víkend, je to, že zde v sobotu 28. srpna od 14 hodin vypuknou oslavy výročí obce.

První zmínka o Vřesině - v některých pramenech uváděné jako Mezina – pochází již z roku 1270, což z ní činí jednu z nejstarších vesnic Hlučínska. Jak už název napovídá, je odvozen od faktu, že se zde hojně vyskytuje vřes.

Od 15. století náležela k benešovskému panství, ale již zakrátko, v polovině následujícího roku, se stala součástí panství hlučínského. Roku 1742 Marie Terezie ztratila v důsledku prohrané bitvy u Molvic rozhodující část Slezska. Vratislavským a berlínským mírem získal pruský král Fridrich II. 88% Slezska ( 40 182 km² ) až k řece Opavě včetně 44 obcí na Hlučínsku.

Obyvatelstvo si ale houževnatě udržovalo vědomí sounáležitosti s Moravou. Roku 1760 statek ve Vřesině koupil hrabě František Leopold Lichnovský a připojil jej natrvalo k panství Chuchelná. Ten poté v majetku rodu Lichnovských zůstal až do 20. let 20. století.

Po pozemkové reformě se novým majitelem stal statkář Jan Klimeš. Na počátku minulého století Vřesina měla 506 obyvatel a 70 domů. 4. listopadu 1923 kněz Josef Nejedlý a učitel Josef Švejnoha založili ve Vřesině Jednotu Čsl. Orla. Ta sehrála důležitou roli v oblasti kulturní, společenské a jazykové.

Jednota pořádala veřejná cvičení s nářadím a několikrát ročně ochotnická divadelní vystoupení. Tato činnost napomáhala ke zvládnutí českého jazyka tím, že se herci učili číst česky. O rok později se Josef Nejedlý stává prvním farářem ve Vřesině.

Psal se rok 1993 a obec již disponuje počtem obyvatel 1270 a množstvím domů 316. To byl jen jeden krátký pohled do historického průběhu vzniku a bytí této půvabné vesničky.

Radíme však všem, aby se s tímto nespokojili a osobně již tuto sobotu od 14 hodin se zúčastnili v centru obce oslav. Mimo jiné zde dojde k představení knihy o Vřesině, ale součástí bude samozřejmě i další bohatý doprovodný program.

Organizátoři se rozhodli také zahrát si i na tajnůstkáře a pro všechny návštěvníky a zájemce si připravili záhadné podvečerní překvapení. Pokud vás tedypřepadne o víkendu neodolatelná zvědavost či prostě jen chuť slavit a nemáte to do Vřesiny daleko, není nad čím váhat.

Tomáš Pustka