Tradice v obcích

„Na počest osvobození republiky pořádá sbor dobrovolných hasičů tradiční Vatru. A každoročně obecní úřad pořádá zájezd pro občany, převážně důchodce, do různých koutů republiky.

Každoročně probíhá vítání nově narozených občánků obce,“ vyjmenoval tradice ve Vršovicích starosta Bohuslav Fenko a doplnil, že kulturní program při této akci zajišťují žáci mateřské školy. Tradicí se podle jeho slov pomalu stává i pálení čarodějnic a splavení Moravice na raftu při příležitosti začátku vodácké sezony.

Dva roky pak pořádají Mikulášskou show. „Dále máme v obci kulturní dům, takže se zde pořádají plesy. Mezi naše tradiční bály patří Hasičský bál, Myslivecký bál a nově přibyl Disco ples,“ dodal Fenko. Mezi tradice, které postupem času vymizely, se řadí loučení se svobodou před nástupem na základní vojenskou službu.

Jak dále starosta uvedl, k novým tradicím patří pálení čarodějnic, Mikulášská show a sjíždění Moravice. „Občané jsou, myslím, spokojeni a akce jsou hojně navštěvovány,“ uzavřel starosta Bohuslav Fenko.