Jak redakci potvrdil předseda finančního výboru Pavel Kotrla, jedná se o opravu čtyř nejpoškozenějších úseků v obci a opravu cesty k hájence Vršovice. Ta byla již několik let v havarijním stavu.

„Uvedený projekt byl připraven v průběhu loňského roku. Cílem bylo pokusit se získat dotaci na realizaci uvedeného záměru. Žádost o dotaci byla podána na podzim loňského roku a nakonec byla úspěšná,“ zmínil Kotrla s tím, že se jim podařilo pro obec získat významný objem finančních prostředků.

„Z celkové investice 5 milionů korun na opravy komunikací nám bude poskytnuta dotace ve výši 4,5 milionu korun. Abychom si uvědomili, co to pro naši obec znamená, je potřeba říci, že výše dotace je srovnatelná s celkovým ročním příjmem obce v rámci rozpočtu 2009,“ podotkl.

Získání dotace tedy podle jeho slov znamená, že se jim podařilo pro letošní rok zdvojnásobit finanční zdroje obce. „Obec musí realizovat projekt v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Projekt musí být proveden v souladu se zadávací dokumentací, musí být řádně vedeno účetnictví.

Vlastní realizace projektu je plně financována ze zdrojů obce, o proplacení dotace žádá obec až následně,“ pokračuje Kotrla a dodává, že v případě tohoto projektu musela obec požádat o úvěr banku.

„Nakonec ale budou provedeny práce, na které by běžný obecní rozpočet v žádném případě nestačil,“ uzavřel.

Veronika Schindlerová, Lucie Orbanová