Hrazen však nebude při ošetření u soukromých lékařů, kteří mají ve Slezské nemocnici své ambulance. V lékárně Slezské nemocnice se týká výdeje každého, ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaných na receptu.

Počet předepsaných balení není rozhodující. V případě zastupování musí třetí osoba, například při vyzvednutí léků v lékárně pro příbuzného, předložit plnou moc, podepsanou pacientem.

Povinnost platit šedesátikorunový poplatek za hospitalizaci a devadesátikorunovou platbu za pohotovost zůstává dál v platnosti. Možnost uzavřít s krajem dohodu má také opavské dětské centrum Čtyřlístek a spadá do ní i opavské pracoviště Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje Ostrava.