V Opavě a jejím okolí mohou čtenáři navštívit čtyři městské a pět příměstských poboček Knihovny Petra Bezruče. Celotýdenní provoz nabízejí pobočky v Kateřinkách, v Kylešovicích, na Olomoucké ulici a samozřejmě v hlavní budově na Nádražním okruhu v Opavě. Pět místních knihoven (Komárov, Milostovice, Suché Lazce, Malé Hoštice, Vávrovice) je otevřeno pouze jednou týdně, a to převážně v úředních hodinách dané městské části.

Kromě Knihovny Petra Bezruče působí v Opavě ještě univerzitní knihovna, která je určena pouze studentům a pedagogům Slezské univerzity, a také knihovna Slezského zemského muzea. Knihovna Petra Bezruče v Opavě se metodicky stará o všech jedenáct profesionálních knihoven v okrese Opava i o dalších osmatřicet obecních knihoven v rámci poskytování tzv. regionálních služeb. Podobnou službu poskytují rovněž knihovny v Hradci nad Moravicí, Holasovicích a ve Vítkově.

Žádná z opavských knihoven se nyní nebude zavírat a ani se nechystá otevření nějaké nové. „Jen pobočka v Malých Hošticích se přemístí do nového obecního domu, jehož výstavba začne v letošním roce,“ konstatovala ředitelka Knihovny Petra Bezruče Zuzana Bornová. Dále se v tomto roce přestěhuje pobočka v Opavě–Kateřinkách. A to ze současných prostor MŠ Šrámkova do prostor ZŠ Šrámkova.

„Město v budoucnu uvažuje také o otevření knihovny v Opavě–Jaktaři, avšak zatím nejsou k dispozici žádné vhodné prostory,“ dodala Zuzana Bornová s tím, že všechny provozovny knihoven na Opavsku jsou plně automatizovány a připojeny na internet od roku 2000. „Široká veřejnost tak může hojně využívat služeb jednotlivých počítačových stanic,“ pokračovala Zuzana Bornová a dále sdělila, že v loňském roce byla v hlavní budově na Nádražním okruhu zrekonstruována a vybavena novou výpočetní technikou celá multimediální studovna s internetem.

Čtenáři z Opavska si v knihovnách nejčastěji půjčují doporučenou literaturu, romantické knížky pro ženy nebo detektivky. Populární jsou rovněž turističtí průvodci, knihy o vaření, bydlení a o zahradách. Knihovna Petra Bezruče v Opavěmáv současnosti ve svých depozitech něco kolem čtvrt milionu svazků dokumentů, které si chodí vypůjčovat 177 063 návštěvníků.

Internet v knihovně v roce 2007 využilo 13 470 uživatelů. „Pokud se zaměříme na věkové skupiny čtenářů, nejsilněji je zastoupena kategorie čtenářů do patnácti let, následována skupinou lidí mezi dvaceti až devětadvaceti lety,“ uvedla Zuzana Bornová.

Do roku 2004 Knihovna Petra Bezruče zaznamenávala příliv čtenářů. Nyní dochází k mírnému poklesu registrovaných uživatelů, ale paradoxně stále stoupá návštěvnost i počet výpůjček.

A na co knihovny lákají své nové potenciální klienty? Většina akcí a soutěží probíhajících v opavských knihovnách se zaměřuje především na dětského čtenáře. „V rámci projektu Knihovna bez bariér byly realizovány akce pro děti s poruchami zraku, mentálním postižením a pro dyslektiky,“ řekla Zuzana Bornová.

Loni také při knihovně začal fungovat Klub maminek a Klub seniorů. Velká pozornost je věnována webovým stránkám knihoven, jejichž prostřednictvím jsou čtenářům poskytovány elektronické služby jako posílání předupomínek, sledování stavu čtenářského konta či prodlužování výpůjček. Opavská knihovna se věnuje i zrakově postiženým obyvatelům, kterým od roku 1998 systematicky buduje fond zvukových knih. „Máme dokonce tiskárnu na Braillovo písmo, takže můžeme potřebné materiály nevidomým vytisknout i v braillu,“ dodala ředitelka.