Vulgarismy, hlasité překřikování, zmatek a vyhrožování. Tak to vypadalo předevčírem na jednání opavských zastupitelů. Je mezi desátou a jedenáctou hodinou dopolední a nezasvěcenému návštěvníkovi zastupitelstva nemůže být zcela jasné, proč je svědkem nechutností a osobních výpadů.

Nespokojenost nájemníků přerostla v urážky

Jednu chvíli se dokonce zdá, že se situace všem přítomným totálně vymyká kontrole, a že vše může skončit fyzickým napadením primátora Zbyňka Stanjury (ODS). A to vše ve chvíli, kdy patnáct minut po desátého hodině členové vládní koalice (ODS, ČSSD) schvalují prodej dalších šestnácti domů v centru města obálkovou metodou. Více než stu nespokojených nájemníků, kteří přišli do minoritského kláštera protestovat, v tu chvíli povolují nervy. „Vy jste demagog,“ křičí na primátora zástupce nájemníků Pavel Stehlík, když se k nelibosti zastupitelů sápe po mikrofonu.

„Já nejsem žádný demagog. Nemáte slovo. Respektujte jednací řád a chovejte se slušně,“ reaguje na výpad rozčileného člena občanského sdružení Za důstojné bydlení primátor.

Souboj Stehlík versus Stanjura pokračuje

Slovní přestřelka dvou nejznámějších postav kauzy jménem „obálková metoda“, kteří se na toto téma už střetli například v přímém televizním přenosu, je podbarvována sborovým pískotem a křikem lidí shromážděných v zadní části sálu. Zatímco Stehlík přede všemi Stanjurovi neustále spílá z očí do očí a vyzývá k tomu, aby dodržoval zákony, primátor se snaží situaci zvládnout.

„Respektujte jednací řád. Tady je nějaké jednání a vy nemáte slovo. Chovejte se slušně,“ pokouší se opakovaně uklidnit rozbouřené davy. To se mu však zpočátku nedaří. K rozhořčenému Stehlíkovi se přidává další, ještě daleko rozčilenější nájemník. „Já jsem pracoval třicet tři let na šachtě, já už mám ten byt dávno zaplacený,“ upozorňuje starší muž na jeden z hlavních argumentů stávajících nájemníků, a to že dřívější havířské byty už před lety dávno jednou podniku Ostroj zaplatili. Když jeho slovům nevěnuje primátor pozornost, vrací se bývalý havíř nespokojeně zpět na své místo. „Vy jste hajzli a zloději, jeden vedle druhého,“ vykřikuje do sálu a rozhazuje rukama. „Jo,“ reaguje na jeho obvinění lakonicky Stanjura.

Část protestujících se mezitím přemísťuje na chodbu kláštera, kde někteří o své podle vlastních slov zoufalé situaci podávají svědectví přítomným televizním štábům. Zbytek davu v sále však ještě dlouho nepřestává dávat najevo zděšení nad rozhodnutím zastupitelů a zprvu hladké jednání se zadrhává.

Nechutné, vulgární, extrémně vyhrocené

Takové bylo předvčerejší zasedání opavských zastupitelů. Extrémně vyhrocený průběh úterního zastupitelstva většinu přítomných nepříjemně překvapil. Jak někteří zastupitelé v kuloárech po skončení jednání přiznali, s takto dusnou atmosférou se v Opavě ještě nesetkali.

Když se před devátou hodinou ranní zastupitelé jeden po druhém pomalu trousí do sálu, nic ještě nenasvědčuje tomu, že by se netrpělivě očekávané jednání mělo jakkoliv zvrhnout. Rozzlobení nájemníci, kteří už od loňského září chodí na jednání regionálních politiků protestovat proti záměru radnice prodat jejich domy v centru města obálkovou metodou, už v tu chvíli dávno v sále minoritského kláštera sedí.

Většina z nich je viditelně netrpělivá, nicméně své nervy zatím ještě drží na uzdě a doufá, že se jim záměr radnice podaří zvrátit. V tu chvíli ještě nic nenasvědčuje tomu, co se v příštích minutách odehraje. Zástupci vládní koalice schvalují bez problémů jeden bod programu za druhým. Jindy nekonečné diskuse k jednotlivým bodům se nekonají a čas ubíhá plynuleji než prochází nůž máslem. To vše do chvíle, kdy se začíná projednávat bod 11/10 Záměry prodejů domů, revokace usnesení.

Diskuse se zpočátku odehrává v poklidu. Operní pěvkyně Slezského divadla a nájemnice domu na Ostrožné ulici číslo 9 Olga Procházková nejprve houstnoucí atmosféru uklidňuje projevem, který začíná slovy: „Já jsem sólistkou Slezského divadla, proto bych vám dnes raději zazpívala.“ Dále už pokračuje ve vážnějším tónu a apeluje na morálku zastupitelů. Někteří zástupci opozice, jako například Michal Krejčí (Chcete změnu? Volte mladé), si stěžují na to, že se o záměru radnice prodat další domy obálkovou metodou dozvěděli až z novin. Jiní, jako Vojtěch Turek (KDUČSL), vyzývají ke zrušení obálkové metody a k prodeji bytů stávajícím nájemníkům za poctivou cenu.

Absurdní situaci pak dokresluje Zdeněk Petřík. Ten, ač už v tomto volebním období není členem zastupitelstva (v minulých letech zasedal v zastupitelstvu jako člen KSČM), vystupuje i na tomto zasedání podle primátora Zbyňka Stanjury (ODS) mnohem častěji než většina zastupitelů. Jeho zdlouhavé a často s tématem nesouvisející projevy blížící se obstrukcím nejsou po chuti ani některým nájemníkům, kterých se Petřík zastává. „Stále jen zdržuje, je to úplně zbytečné,“ je slyšet z davu lidí v sále už při jeho příspěvcích k prodeji bytů obálkovou metodou.

Nad jeho varováním, že městu napříště zůstane o polovinu domů méně, než v Opavě zůstalo po vybombardování města na konci 2. světové války, mnozí jen kroutili nechápavě hlavou. „Nestrašte lidi. V Opavě máme asi 23 000 bytových jednotek a většinu vlastní občané našeho města,“ reaguje primátor s tím, že on osobně na soukromém vlastnictví občanů nic špatného nevidí.

A pak už to začíná. Schválení prodeje šestnácti domů, vypjaté scény, osobní urážky a vulgarity. „To jste se tedy ukázal, pane primátore. Měl byste se stydět za to, co děláte, fuj,“ ozývá se z davu nejčastěji. Lidé obviňují radnici z toho, že je prodali, že dávají přednost penězům před obyčejnými Opavany, a že by na ně poslali kulomety, samopaly a granáty.

Když se po asi půlhodině situace uklidní, pokračuje jednání v poklidu dál. Na všech je však vidět patrné zděšení nad tím, co se v sále v minulých minutách dělo. Výše zmíněný Zdeněk Petřík téměř na závěr jednání při diskusi k bodu 22/10 Zpráva o činnosti orgánů města vystupuje s následujícím projevem: „Jestli se projednává bod jednadvacet nebo dvaadvacet, to je jedno. Mě zajímá, jestli bude zastupitelstvo i v březnu.“ Po tomto projevu už si nikdo není jistý, zda vše, co se na zastupitelstvu odehrává, je skutečné či nikoliv.

Viditelně otřesení a udivení politici v rychlosti odhlasují zbývající body programu a po pár desítkách minut desáté zasedání zakončují tradičním společným obědem.

Domy určené k prodeji

Opava-Předměstí (Čajkovského 3), Opava-Město (Dolní náměstí 2), Opava- Město (Dolní náměstí 8), Opava-Město (Dolní náměstí 10), Opava-Předměstí (Dolní náměstí 11), Opava-Město (Horní náměstí 54), Opava- Město (Horní náměstí 62), Opava-Město (Horní náměstí 63), Opava-Město (Hrnčířská 8), Opava-Město (Na Valech 1), Opava-Předměstí (Nákladní 21), Opava-Město (Ostrožná 7), Opava-Město (Ostrožná 9), Opava-Předměstí (Pekařská 48). Opava-Město (náměstí Osvoboditelů 8) Opava-Kateřinky (Fiegnerova 28)