Podpořit by jej měly nejen přednášky a semináře, ale také nová místa preventisty Městké policie Opava a koordinátorky pro mateřské školy. „Prevence na mateřských školách samozřejmě existovala už v minulosti, ale byla podle mého podhodnocena. Připravovaným programem bychom jí chtěli dát nový tvar a ucelenější formu. Inspiraci jsem našel u Útvaru prevence pražské městské policie,” uvádí pedagog Slezské univerzity a zastupitel Jiří Knapík (ČSSD), který vede komisi rady pro výchovu a vzdělávání. Ta se kromě jiného zabývá prevencí sociálněpatologických jevů na školách.

Prevence je důležitá už v předškolním věku

Prevence byla dosud hlavně otázkou dětí na základních školách, zvláště na druhém stupni. Pro ty předškolní je ale rovněž důležitá, hlavně v oblasti emoční inteligence, bezpečného chování anebo dopravy. „Právě tyto oblasti chceme ve školkách více uplatnit”, dodává Knapík. „Myslíme si, že prevence je důležitá právě proto, že není hmatatelná a není vidět tak jako například nově postavená zeď nebo založený park. Má ale veliký význam do budoucna. Právě u předškoláků je možné třeba rozvojem emoční inteligence mnoha negativním prvkům v jejich chování zabránit,” uvádí manažerka prevence odboru školství Dagmar Polášková.

Každá mateřská škola bude mít svého preventistu

V prvé fázi probíhá školení nové koordinátorky prevence pedagogicko-psychologické poradny Renaty Javůrkové. V Olomouci se jí ujala Jaroslava Králová z lékařské fakulty. Po zaškolení bude mít na starost dvě desítky učitelek mateřských škol, které se programu budou účastnit. Pro ně Králová nedávno uspořádala speciální seminář. Navíc poslední zastupitelstvo rozhodlo o zřízení dalšího místa preventisty, díky kterému se bude moci městská policie více věnovat prevenci na mateřských školách. „Pokud jsme se dosud prevenci na mateřských školách věnovali, tak jen okrajově. Spočívala v ukázkách práce se psy, poznávání značek a podobně. Prevenci jsem měl na starost u Městské policie Opava sám. Tudíž nebylo možné plně rozvinout něco, co bych nebyl schopen dotáhnout. Jsem tedy rád, že od ledna tomu bude jinak a Městská policie Opava toto místo zřizuje,” uvedl Ivo Špičák.

Prevenci je možno zaměřit například na to, aby děti respektovaly samy sebe jako jedinečné a odlišné bytosti. „Program by měl pedagogy učit, že není dobré zvýhodňovat jedno pohlaví před druhým. Průzkumy ukazují, že učitelé dávají hochům složitější otázky než dívkám. Dále by matky neměly říkat svým synům věty typu ‘kluci nebrečí’ nebo ‘kluci si nehrají s panenkami’,” upřesňuje Polášková. Cílem preventivních programů je nechat zodpovědnost za děti ve velké míře na rodičích. Ti by se jí neměli zbavovat a přenášet ji na školu, na pedagogicko-psychologické poradny a další instituce. „Zapomíná se také na ochranu pedagogů před rodiči. Rodiče totiž často nejsou s to pochopit, že jejich děti jsou v kolektivu úplně jiné než doma,” uzavírá Dagmar Polášková.