Při zahajovacích trubačských fanfárách čekalo na start přes devadesát jezdců na koních a zhruba dvanáct povozů. Po doznění se jezdci rozjeli po louce s překážkami a následně v průvodu projeli obcí a lesem ke katastru sousední obce Lipina a zhruba dvě hodiny jezdili cestou necestou, sledováni diváky v povozech.

Zbytek návštěvníků se na místě srazu věnoval různým soutěžím a dalším zábavným aktivitám.

„Po návratu jezdců nastalo opékání uzenek a též koně si před hlavní soutěží, kterou je Hon na lišku, trochu odpočinuli,“ říká starosta a jeden z hlavních organizátorů akce Martin Krupa. Po dostižení „lišky“ byla soutěž vyhodnocena a zvláštní odměny patřily nejstaršímu i nejmladšímu jezdci, nejhezčímu páru jezdec – kůň i nejhezčímu povozu.

Tím byla vlastní část Selské Hubertovy jízdy zakončena. Večerní část měla v Country sále Obecního domu děj od 19 hodin na tradičním Country bálu. Jeho součástí byl Koňácký soud, který všechny provinilce Hubertovy jízdy nejenom veřejně odhalil, ale hned též potrestal a zkasíroval. Hubertovu jízdu každoročně pořádá obecní úřad ve spolupráci s místními chovateli koní.