Stanovuje, že od této platby jsou osvobozené děti, narozené v průběhu kalendářního roku.

Platba nebude vymáhána ani od osob ve výkonu vazby nebo trestu, a také od obyvatelů obce, kteří se v místě bydliště prokazatelně nezdržují a jejich pobyt není známý.

„Uvedená dvě osvobození vycházejí především z velmi složitého vymáhání poplatku, ale tyto případy jsou u nás jen okrajové,“ vysvětluje rozhodnutí zastupitelů starosta Daniel Procházka.