Nyní však obce o tento nástroj, jak se vypořádat s problémovými lidmi, přijdou. Od července totiž začne platit nový přestupkový zákon, který už s tím nepočítá.

Podle námi oslovených obcí však zákaz žádné větší potíže nepřinese, neboť úřady zatím nikoho vykazovat nemusely. „Pokud přestupek zjistíme, postupujeme vše městskému úřadu. Obecně lze říci, že přestupky proti veřejnému pořádku se objevují, a to hlavně v souvislosti s požíváním alkoholu," přiblížil vedoucí strážník vítkovské městské policie Roman Mišáček.

Vykázání je jedna z možností, jak mohou obce s nepřizpůsobivými občany, kteří nemají trvalý pobyt na jejich území, „zatočit". „Zatím jsme k němu nemuseli přistoupit. Vše je vždy řešeno v souladu se zákonem, ať už napomenutím, které ale nemusí být úplně účinné, nebo třeba sankcí. Ačkoli jsme tedy na přestupky docela bohatí, vykázání jsme ještě neřešili," vysvětlil Michal Bensch z vítkovského městského úřadu.

Stejně je tomu i v případě slezské metropole. „V Opavě zatím nikomu zakázán pobyt nebyl. Z praktického hlediska je to totiž i těžko vykonatelné," vyjádřil se vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl.

Ani z Hlučína nemusela být dosud žádná osoba vykázána. „Za celou dobu, co od roku 1992 funguje naše městská policie, jsme této možnost nevyužili. A to i například z toho důvodu, že pokud se řešily nějaké větší incidenty, tak se sice jednalo o lidi, kteří byli odjinud, ale z Hlučína prakticky ihned odjeli a na jeho území se nezdržovali.

Anebo to byli třeba i tací, kteří mají trvalý pobyt nahlášen na našem úřadě," vysvětlila tisková mluvčí města Hlučína Ivana Gračková.

Hlučínskému městskému úřadu jsou postupovány rovněž i přestupky, které se odehrají třeba v nedalekém Dolním Benešově. „A pokud vím, nikdy nebylo potřeba nikoho z města vykázat," potvrdil vyjádření hlučínské radnice místostarosta Dolního Benešova Jiří Krömer.