„Pokud pachatel poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, dopouští se přečinu poškození cizí věci. V takovém případě se jedná opravdu o trestný čin a případ postupujeme k řešení Policii České republiky," vysvětluje mluvčí Městské policie v Opavě Petra Stonišová. Ačkoliv graffiti z Opavy definitivně nevymizely, jejich úbytek je znatelný.

„Občas se nám sice objeví nějaké drobnější věci na rozvaděčích veřejného osvětlení, prosklených zastávkách MHD či odpadkových koších, to se ale doposud vždy dalo vyčistit běžně dostupnými odstraňovači barev ve sprejích," popisuje situaci provozně technický náměstek opavských technických služeb Martin Girášek.

Že graffiti slezskou metropoli příliš netrápí, dokládá fakt, že za poslední rok byli Policii ČR předáni jen dva lidé, kteří se tohoto trestného činu dopustili. Šanci předvést svou kreativitu mají sprejeři např. u podchodu pod ulicí Ratibořskou, kde se nachází takzvané legály, tedy místa, kde je povoleno graffiti tvořit.

„O povolení sprejovat na tomto místě každoročně žádá jedna fyzická osoba a vždy obdržela povolení," říká Martin Girášek, kterého v současné době mnohem více trápí nelegální výlepy, které musí odstraňovat právě Technické služby Opava.

„Plakátovací službu provádíme ve statutárním městě Opava a městských částech, a to na 38 plakátovacích plochách a na 225 takzvaných nosičích Horizont, které jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení. Při určování cen za výlep plakátů bylo cílem umožnit tuto službu každému, aby k černým výlepům nedocházelo," vysvětluje Girášek.

I přesto je stále možné najít například stožáry veřejného osvětlení, fasády domů nebo prosklené zastávky MHD „ozdobené" všemožnými letáky a plakáty. „Snažíme se je odstraňovat, ale mnohdy je to jen boj s větrnými mlýny. Je opravdu zarážející, kam všude jsou tihle lidé schopni plakáty nalepit.

V tomto ohledu jsme často odkázáni na spolupráci občanů, kteří takovýto nešvar vidí," uzavírá Martin Girášek z Technických služeb Opava.

Petr Večeřa