O projekt kotlíkových dotací byl mezi lidmi na Kravařsku velký zájem. Svědčí o tom třeba i fakt, že v některých obcích či městech se podařilo v rozmezí tří let vyměnit téměř polovinu všech starých kotlů. To ostatně potvrzuje i starostka Kravař Monika Brzesková.

„O kotlíkové dotace byl u nás velký zájem, ačkoli kolik kotlů bylo vyměněno, nevím. Nejvíce byl zájem znatelný v roce 2015, a to i díky informační kampani, kterou vedl městský úřad. Kromě pětiprocentní dotace z kraje jsme přidávali ještě i pět procent z rozpočtu města. K tomu si lidé mohli zažádat také o zápůjčku ve výši sto tisíc korun z Fondu bydlení," přiblížila Monika Brzesková.

Pozadu nezůstali ani v nedaleké Štítině. „Zájem o kotlíkové dotace určitě byl, ovšem přesná čísla neznám. Třeba i má rodina toho využila, navzájem si s občany předáváme své zkušenosti s provozem nových kotlů. Registruji, že občané budou chtít využít i další výzvy na výměnu kotle," konstatoval starosta Štítiny Štěpán Koník.

Určitou formu osvěty zde šíří třeba i žáci zdejší Základní školy generála Heliodora Píky, kteří jsou od října 2015 zapojeni do projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě. V rámci doplňkového dotačního programu si mohou zájemci žádat o dotaci na tepelná čerpadla a kotle na biomasu opět od 1. března.

„Další finance mohou lidé čerpat v rámci druhé velké výzvy, jejíž vyhlášení plánuje Ministerstvo životního prostředí na letošní březen, a rovněž i z navazujícího krajského dotačního programu. Ten bychom chtěli vyhlásit ve druhém čtvrtletí letošního roku," uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.