V tehdy ještě německém trávíval svá středoškolská studijní léta pozdější slavný zakladatel genetiky, přírodovědec Johann Gregor Mendel (narozený 20. 7. 1822). Prvním ředitelem už českého gymnázia se v roce 1883 stal zase pedagog, novinář a spisovatel Vincenc Prasek.

close Gregor Johann Mendel (vlevo) a Vincenc Prasek. info Zdroj: se souhlasem města Opavy zoom_in Gregor Johann Mendel (vlevo) a Vincenc Prasek.

V letech 1876 až 77 se zasloužil o vznik Matice opavské a později byl jejím předsedou. Opava na tyto své osobnosti nezapomněla. Mendelovo jméno nese opavské gymnázium a Praskovo zase ulice. Oba mají navíc od roku 1992 své pamětní desky umístěné na průčelí objektu gymnázia, v jehož lavicích trávili dobu studia například národohospodář Karel Engliš, generál Heliodor Píka nebo současný režisér Bohdan Sláma a herečka Beáta Kaňoková.

Město si tak letos připomíná hned tři výročí – 200 let od narození Johanna Gregora Mendela, 110 let od úmrtí Vincence Praska a v neposlední řadě i 30 let od pojmenování školy na Mendelovo gymnázium.