Chtěl byste vy osobně s vaší rodinou žít v sousedství Lanexu?

Na takto položenou otázku odpovím protidotazem: chtěla byste vy žít v sousedství železniční trati, kdy téměř každou půlhodinu ve dne v noci projíždí vlak, mnohdy si na přejezdu zatroubí? A máte za to, že mi, který takto bydlím, prospěje stížnost na České dráhy či boj o přeložení trati? Každý z nás – pokud se bydlení týká - měl v minulosti nějakou možnost volby, nebo navázal na nějakou historii. To se týká jak sousedů Lanexu, tak Lanexu samotného, stejně jako mne, vás a milionů dalších lidí.

Co mají říkat lidé ve velkoměstech u hlavních tras, na rušných křižovatkách, u hypermarketů,kam celou noc navážejí zboží…? Je v tom rozdíl: Lanex je klidná zóna proti mnoha jiným místům. Stejně jako existují jiná místa – klidnější než centrum obcí, měst, okolí Lanexu.

Firma byla vybudována v Bolaticích v 70. letech. V době, kdy jsme se potřebovali rozvíjet, ještě průmyslová zóna neexistovala. Stavěli jsme proto v Kravařích, koupili firmy ve Vítkově a ve slovenském Brezně. Vedle toho také stavěli v Bolaticích – se všemi povoleními a vyjádřeními stavebního a obecního úřadu i všech sousedů jakožto účastníků řízení.

Samozřejmě na pozemcích určených vedením obce a schválených všemi dotčenými včetně občanů v roce 1996 v územním plánu pro podnikatelské účely. Kdokoliv mohl nesouhlasit, dokonce zablokovat řízení. Nikdo tak neučinil, i když k dnešku prošel územní plán pěti změnami. Všechny stavby jsme realizovali s maximální snahou o kultivovaný vzhled a dodržení norem pro životní prostředí.

Myslíte si, že hluk nepřekračuje povolené limity?

Určitě nepřekračuje u těch občanů, které citujete v Regionu z 10. června, kteří nejsou našimi sousedy. Domnívám se, že nejsou na místě takové výrazy jako „nesnesitelný hluk…“, „Lanex sužuje místní obyvatele hlukem“. V té části firmy, kterým směrem se nachází vašim tiskem uvedení občané, naměřila certifikovaná laboratoř na hranici pozemků přímých sousedů 39,1 dB v podvečer. Norma je 50 dB pro den, pro noc pak 40 dB. To jsou fakta.

Průběžně, ve snaze žít v symbióze s obcí a sousedy, realizujeme již roky řadu zlepšení ke snížení hluku, v čemž budeme i pokračovat. Mohu zodpovědně říci, že hlučnost Lanexu ve srovnání s hlučností projíždějících aut a kamionů na hlavních trasách Bolatic, tramvají ve městech atd. je nesrovnatelně nižší. To, co Lanex přidává k tzv. hluku pozadí, je minimum.

Zaevidovali jste stížnosti od obyvatel Bolatic?

Ano, občas. Nezakrýváme to a nejsou nám lhostejné, vždy se jimi okamžitě zabýváme a věci řešíme. Přicházejí vesměs v letním období a v případě nedodržování našich vnitřních opatření pro noční provoz našimi zaměstnanci. Prozatím jsme s vedením obce vždy spolupracovali zcela příkladně. Jsme dlouhodobě stabilní zaměstnavatel v tomto mikroregionu, zaměstnáváme téměř 250 bolatických občanů. Ve starostově kanceláři jsem nikdy neslyšel hluk Lanexu. Mnohokrát jsem však slyšel jeho chvály na to, že zde působíme.

Chystáte nějaká nová protihluková opatření? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?

Opatření k ochraně životního prostředí – nejen protihluková, realizujeme z vlastní iniciativy a zájmu od začátku 90. let. V roce 1993 jsme postavili čističku odpadních vod, rok na to plynofikovali kotelnu, hlučnou výrobu přemístili do nových klimatizovaných a odhlučněných výrobních hal, realizujeme výsadbu, zazelenění, řadu dalších technických a organizačních opatření. Průběžně v tom pokračujeme i letos a v příštím roce – např. přemístěním další části výroby do nově stavěné klimatizované a odhlučněné haly, likvidací čističky odpadních vod, která také vydává jistý šum, jelikož vše může být svedeno do nové - obecní čističky atd.

Obyvatelé Bolatic si stěžují, že je trápí hluk z Lanexu

Bolatice - Musejí neustále snášet hluk. Řeč je o obyvatelích Bolatic, kteří bydlí v blízkosti firmy Lanex (o problému redakce již několikrát informovala). Firma má nepřetržitý provoz, a tak si zdejší lidé neodpočinou od hluku ani v noci. „Mám to hned přes ulici a můžu potvrdit, že je Lanex hlučný i v noci.Ktomu všemu se firma ještě rozšiřuje a staví novou halu,“ řekla šestatřicetiletá Magdaléna Sniehottová.

Rovněž devatenáctiletý Zdeněk Řehoř se zmínil, že když je v noci klid, je provoz dost hlučný. „Vím o tom, že to lidem hodně vadí,“ doplnil. Své ví o nesnesitelnému hluku i devětačtyřicetiletá žena, která si nepřála uvést jméno. „V Bolaticích bydlím krátce a u Lanexu bych rozhodně žít nechtěla. Myslím, že je to neštěstí. Jsou to sice pracovní příležitosti, ale nelíbí se mi to. Mělo se to už dávno řešit,“ řekla.

Také starosta Bolatic Herbert Pavera uvedl, že za okny obecního úřadu je hluk z Lanexu slyšet. Domnívá se také, že firma překračuje povolené limity hluku. „Hlavně v létě, kdy neklimatizované provozy otevřou okna a hluk strojů ruší noční klid,“ řekl Herbert Pavera. Jedním dechem pak dodal, že Lanex přece jen zavádí určitá opatření vedoucí ke snížení hluku.

(rr)