Ve 14 hodin budou slavnostně odhaleny nové destičky se jmény padlých a na symbolickém hřbitově dojde k odkrytí jmen devíti dosud neznámých sovětských vojáků, jejichž totožnost byla vypátrána teprve nedávno. K nim přibude jméno jednoho ostravského civilisty, který zemřel jen pár dní po osvobození na následky zranění.

Hřbitov s více než 13 000 destičkami se jmény obětí druhé světové války bude celý den veřejnosti přístupný. Pokud bude počasí oslavě nakloněno, mohou zájemci vyšlapat ve 13, 14 a 15 hodin sto čtyři schody na vyhlídku památníku, odkud budou mít rozhled po okolí.

Oslavy se budou konat i v Opavě

U pamětní desky prezidenta T. G. Masaryka začíná v pátek 28. října v 10 hodin Vzpomínkové setkání k 98. výročí vzniku samostatného československého státu. Akci pořádá město a čestné salvy vypálí vojáci v dobových uniformách.

Od 13 hodin bude program až do 17 hodin pokračovat u milostovického Trigonometru. Pěchotní srub tím zakončí svou letošní sezonu.