Redakce Deníku o kácení stromů a nesouhlasu některých lidí informovala už před několika dny.

Jak Micka potvrdil, na konci ledna bylo zahájeno řízení ve věci vydání povolení ke kácení dřevin, na které navazovalo otevřené jednání se všemi dotčenými stranami a s několika občanskými sdruženími.

„Během této doby byla předložena aktuální projektová dokumentace, časový harmonogram a návrhy kompenzace pro výsadbu jiné zeleně. Proběhla intenzivní jednání s odborem životního prostředí, kde se upřesnil způsob náhradní výsadby a podmínky omezeného kácení,“ zmínil Micka.

Podle jeho slov pak následovalo jednání s odborem archeologie Národního památkového ústavu v Ostravě, aby plocha archeologického průzkumu byla co nejmenší, a zmenšila se tak i nutná plocha kácení dřevin.

„V průběhu archeologického výzkumu, který společnost plánuje zahájit v nejbližší době, bude pokáceno maximálně osm stromů a několik keřů. Veškeré další úpravy proběhnou až po vydání stavebního povolení.

Tím je celé území dostatečně ochráněno,“ řekl Micka a doplnil, že maximum vzrostlých stromů zůstane zachováno a bude součástí atria obchodně-společenského centra Central Opava, nebo bude mimo samotnou plochu budovy.

„Po ohodnocení všech nezbytně nutných úprav ze strany odborníka na životní prostředí bude po dohodě s odborem pro životní prostředí investována částka 4,8 milionu korun do náhradní výsadby,“ pokračuje.

Částka bude podle něj investována přímo do výsadby náhradních stromů na určeném místě, nebo bude převedena jako celek na úpravu zeleně dle uvážení odboru.

„Samotná forma náhrady je v současné chvíli předmětem uzavírané dohody s městem Opava, abychom poskytli dostatečné záruky jak městu, tak jeho obyvatelům,“ zdůraznil.