Logistický oříšek, jak zajistit po návratu do škol výuku za dodržování všech vládních opatření, musel rozlousknout i ředitel Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Opava Arnošt Klein. 

Vánoční strom v Opavě na Horním náměstí.
Hledáme NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROM Moravskoslezského kraje. Přihlaste i ten váš!

„Zvládáme to obtížně, protože situace přináší mnohá úskalí, která musíme řešit a nastavit model tak, aby se žáci co nejméně potkávali. Problém nám dělá to, že máme odloučená pracoviště. Jde o pětapadesát smluvně navázaných podniků na praxi a odborný výcvik. A to samozřejmě znamená komplikace. Protože podniky mají strach žáky přijmout. Navíc oni rotují, každý týden se střídá jiná skupina. Čili je pro nás náročné takhle výuku zabezpečit. Vše je dobré do doby, dokud ten matematický a logistický model funguje tak, jak je nastaven. Ale jakmile se vám začnou objevovat určité případy pozitivních, velice se to komplikuje,“ říká Arnošt Klein.

Uděláme první a poslední

Mnozí z tamních žáků už ve škole byli od zmíněného 25. listopadu. „Žáci posledních ročníků představují osm tříd z třiadvaceti. A současně byli přítomni žáci, kteří mají praxi nebo odborný výcvik, což je u nás značné množství z těch zbylých patnácti tříd. Nám se tedy vlastně od pondělí ten počet rozšířil jen díky rotační výuce ostatních tříd, které ale už zčásti předtím ve škole byly třeba díky tomu odbornému výcviku,“ vysvětluje. Na opavské „zemědělce“ chtějí, aby žáci do školy chodili.

Dovolená. Ilustrační snímek.
CK v Moravskoslezském kraji a covidová éra. Lidé cestovat chtějí, ale nekupují

„Uděláme první a poslední pro to, abychom výuku co nejkvalitněji zabezpečili. Aby kantoři uměli a měli možnost vyučovat jak žáky ve škole, tak i ty, kteří momentálně ve škole nejsou v rámci rotační výuky nebo karantény. Nicméně je to komplikované, doba je komplikovaná,“ míní Arnošt Klein.

Maturitní zkouška. To je podle Arnošta Kleina velký problém. „Hlavně u oborů, kde je její součástí i praktická zkouška. Protože přeci jen žáci nebyli většinou drtivou část jara ve škole a v současné době mnoho týdnů také ne. Mám z toho obavu. Ne každý i v tomto věku má tolik vnitřní disciplíny a síly, aby výuku na dálku, když není pod takovou kontrolou, zvládal. A já se upřímně řečeno výsledků maturit obávám. Loni bylo výsledky, alespoň u naší školy, relativně excelentní. Protože to žáky postihlo až v tom konci a možná bych i řekl, že jim to pomohlo. Mohli v tom samém závěru zredukovat své síly na maturitní předměty a byli úspěšní. Ale těm, kteří byli loni na jaře třeťáci a nyní jsou maturanté, to bude podle mě hodně chybět,“ konstatuje.

Přijímačky bude mít škola jednotné

Pro školní rok 2020/2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novinku co se přijímacích zkoušek týká. V případě čtyřletých oborů s maturitou totiž může ředitel školy rozhodnout, jestli budou přijímačky na jeho škole jednotné, budou mít své vlastní anebo dokonce žádné. K tomu by mohlo dojít v případě, pokud by počet přihlášek nepřevyšoval počet předpokládaných přijatých žáků. O tom, jakou podobu budou mít přijímačky na „zemědělce“, má už Arnošt Klein jasno.

Cestovatel Ivo Petr na jedné ze svých minulých výprav do Torres del Paine v Chile.
Karvinský cestovatel Petr letos do světa nemohl. Místo Maroka dal české hory

„Pokud se nic nezmění, budeme dál pokračovat v jednotné zkoušce, kterou připraví CERMAT. Svolal jsem si k tomu kolegy z bližšího vedení, analyzovali jsme si to a úplně na rovinu si myslím, že z mého úhlu pohledu funguje velice dobře i spolupráce a koordinace mezi středními školami v Opavě. Radili jsme se i online, ať k tomu přistupujeme jednotně. Řekli jsme si plusy a minusy všech možných variant a za naši školu se tedy budeme držet toho, co bylo nastaveno. I základní školy na to byly dlouhodobě připravovány, znají ten systém, konzultoval jsem to i s mnoha pedagogy a výchovnými poradci na základních školách. A i oni jsou za tento krok rádi. Že zůstaneme u toho, co bylo poslední léta zaběhnuté a nechodíme ode zdi ke zdi,“ uzavírá Arnošt Klein.

Ještě dodejme, že termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímaček je 1. března 2021.

K TÉMATU

Slezská univerzita v Opavě v době covidové  

Svůj názor nemá PES vůbec ustálený a jím vyštěkávané stupně kličkují jako zajíci při kolovém honu. Rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja proto sází víc na jistotu a s ohledem na bezpečnost studentů i vyučujících doporučil maximální opatrnost. Aktuálně je upřednostněn hybridní způsob výuky, tedy kombinace online formy teoretické části výuky s prezenční účastí studentů. Ta je využívaná při laboratorní, experimentální a umělecké výuce ve specializovaných učebnách i laboratořích nebo u klinické výuky studentů prvních ročníků ve vybraných předmětech v nelékařských studijních programech, jako jsou Dentální hygiena, Porodní asistence a Všeobecná sestra. V těchto uvedených případech jsou studenti rozděleni do menších skupin. Univerzitní knihovny pokračují ve způsobu bezkontaktních výpůjček a mimoopavským studentům prvních ročníků je v případě jejich zájmu umožněn návrat na koleje. Ve všech společných prostorách jsou studenti povinni dodržovat roušky, dezinfekci rukou a rozestupy. (jih)