Členové tohoto zájmového sdružení si volili nové členy svého předsednictva a revizní komise. Jeho předsedkyní zůstává i nadále členka hrabyňského zastupitelstva Zdeňka Jordánová, novým místopředsedou je náměstek opavského primátora Michal Jedlička a ve funkci tajemníka pokračuje Martin Dostál.

Během valné hromady byla řeč též o klíčových stavbách. Prognóza je v tomto směru příznivá. Východní část severního obchvatu Opavy bude dokončen a zprovozněn už letos v listopadu a navazující západní část je už ve vysokém stupni připravenosti. Práce by měly být podle plánu zahájeny v roce 2020 a dokončeny v roce 2023.

Úsek jedenáctky v Komárově je v krajském územním plánu zařazen ve variantě Jih. Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je u něj stále platné od roku 2013.

„Varianty trasy byly v rámci EIA i aktualizace zásad územního rozvoje zodpovědně posouzeny všemi dotčenými orgány státní správy,“ konstatuje tajemník Sdružení Martin Dostál.

O pokračování výstavby jižního obchvatu se stále aktuálně jedná. Moravskoslezský kraj chce, aby investorství úseku ulic Hradecká až Olomoucká převzal stát a v tomto duchu komunikuje s ministerstvem dopravy i Ředitelstvím silnic a dálnic.

Opavská radnice však začala řešit poslední etapu tohoto obchvatu v úseku Olomoucká – Bruntálská už v předstihu a podepsala smlouvu o dílo na vyhotovení technické studie včetně EIA. Obě etapy jižního obchvatu včetně navazujícího obchvatu Otic v územních plánech figurují jako veřejně prospěšné stavby.

Prodloužená Rudná a obchvat Krnova

Nadějně vypadá i situace s dálničním přivaděčem Prodloužená Rudná.

„Věřím, že dokončení této stavby je na dobré cestě a pokud bude vydáno stavební povolení, hned se může začít stavět,“ optimisticky míní Martin Dostál.

Podle jeho slov obdobný stav panuje v sousedním Krnově. Severovýchodní obchvat bude dokončen v roce 2021 a krnovská radnice se Sdružením intenzivně řeší jeho napojení na hraniční přechod Krnov-Glubczyce.

„Současně pokračuje intenzivní příprava západního obchvatu Krnova, který už platnou EIA má. V této chvíli se dokončuje aktualizace technické studie včetně nezbytného ekonomického posouzení,“ dodává Martin Dostál.