Pokud budou pokračovat ve stejném duchu, bude východní část dokončena a zprovozněna ještě letos a první automobily by po ní mohly projíždět už v listopadu nebo od začátku prosince.

Západní část obchvatu je v současné době už ve vysokém stupni připravenosti. Stavební práce by podle plánu měly být zahájeny v příštím roce a dokončeny v roce 2023. Tím bude celý severní okruh zhotoven, ale na své dokončení čekají ještě dva starší resty klíčových staveb. Jde o nedokončenou poslední etapu jižního okruhu v úseku Olomoucká – Bruntálská, státu se snaží iniciativně pomáhat opavská radnice.

V předstihu podepsala smlouvu o dílo na vyhotovení technické studie včetně EIA. Moravskoslezský kraj chce, aby investorství úseku ulic Hradecká až Olomoucká převzal stát a v tomto duchu komunikuje s ministerstvem dopravy i Ředitelstvím silnic a dálnic.

Tato etapa jižního obchvatu včetně navazujícího obchvatu Otic v územních plánech figurují jako veřejně prospěšné stavby.

Dosud nesplacený dluh z minulosti představuje též nedokončený úsek „jedenáctky“ v průtahu Komárovem, který je v krajském územním plánu zařazen ve variantě Jih a posouzené EIA má platné od roku 2013.