K ní bylo uvedeno, že se jedná o účelovou místní silnici Dolina mezi obcemi Šilheřovice a Hať, které je zároveň jedinou spojnicí mezi těmito obcemi. Reportér dodal, že si její stav už vysloužil pojmenování "důlky" a stále není opravená.

Připomenul, že patří z části ratibořskému okresu a z části Šilheřovicím a sdělil divákům úvahu nad tím, co si Poláci asi o českých silnicích myslí. Šilheřovický starosta Radek Kaňa uvádí tuto televizní informaci na pravou míru.

„Jedná se o „polní cestu, která je od roku 2016 řešena SPÚ v rámci komplexních pozemkových úprav, probíhajících v naší obci. Televize Prima smíchala dohromady jablka a hrušky,“ konstatuje starosta Kaňa.

Připomíná, že název této polní cesty je historický - „Důlky“ a traktoristé z JZD si po ní v minulosti zkracovali přes pole cestu mezi statky v Šilheřovicích a v Hati. Má zhruba dvě desítky vlastníků a u jednoho z nich dokonce už několik let probíhá dědické řízení.

„Navíc není jedinou spojnicí mezi námi a Hatí. Jsou zde další dvě komunikace, z nichž jedna byla Moravskoslezským krajem opravena vloni a druhá prochází opravou letos,“ přibližuje Radek Kaňa faktický stav komunikací v obci.