Podle slov ředitele Základní školy v Mladecku Jiřího Bubly probíhají přípravy v jejich škole standardním způsobem. „Jako každý rok je potřeba v první řadě nachystat a vyzdobit třídy. Učitelé dokončují práce, na které během školního roku nebývá čas, jako například opravy a pořizování učebních pomůcek,“ vyjmenovává Bubla.

Zmínil také, že zdejší škola je velmi dobře vybavena v oblasti výpočetní techniky, a to jak po materiální, tak po personální stránce. „Proto budeme učit pracovat děti s počítačem už od druhé třídy. Mimo to pro nadcházející školní rok měníme strukturu a pojetí volitelných předmětů,“ řekl. Uvedl rovněž výročí 80 let české školy v Mladecku. „To budeme slavit v sobotu 6. října, mimo jiné Dnem otevřených dveří a vystoupením žáků. Tedy velká část našich příprav už delší dobu směřuje i ke zdárné oslavě tohoto výročí,“ prozradil Bubla. Ani na Základní škole ve Stěbořicích se nenudí. „Učitelé vyzdobují krásně vymalované třídy a chodby, chystají si pomůcky, probíhají různé semináře a porady k organizaci výuky,“ uvedla ředitelka Iveta Moravcová. V Základní škole v Březové pracují v současné době na rozvrhu, zvelebují třídy, dokončují údržbářské a rekonstrukční práce. Potvrdila to učitelka Jitka Víchová.

„Je zapotřebí také připravit organizaci školy, personální záležitosti, dokumentaci školy, upravit okolí školy, dovybavit školu učebnicemi a učebními materiály,“ vyjmenovala Víchová. Ředitelka vítkovské Základní školy Komenského Blanka Váňová se nechala slyšet, že v současnosti se konají provozní porady, přípravy k zahájení školního roku a proškolení zaměstnanců o BOZP. „Je potřeba také připravit učební plány, rozvrhy hodin, rozdělit žáky do skupin pro povinně volitelné předměty a výuku cizích jazyků, připravit činnost školní družiny a školního klubu, připravit mimoškolní činnosti,“ vyjmenovává Váňová a doplňuje: „Také vyzdobit a připravit učebny pro výuku, projednat plán práce školy, připravit slavnostní zahájení školního roku, jídelníčky ve školní jídelně, aktualizaci počtu strávníků a další.“

Tomáš Kolesa, ředitel Základní školy v Hlučíně-Darkovičkách uvedl, že se v jejich škole uskutečnila velká rekonstrukce budovy, proto je situace poněkud hektická. „Probíhá stěhování věcí, zapojování nové PC sítě, školení na nový typ správy sítě, dokončování školního vzdělávacího programu. Největší problém však provedlo sucho, které panuje a díky němu došlo k poklesu půdy a narušení zdiva. Z čehož plynou statické posudky, sanační práce,“ řekl Kolesa.