Zkušební provoz elektronického kontrolování rybářů se rozběhl v polovině letošního dubna, od června už je k dispozici pro všechny členy rybářské stráže územního svazu pro severní Moravu a Slezsko.

„V podstatě to funguje tak, že se údaj uloží v mobilním telefonu daného člena stráže a následně se přenese na server, kde k těmto údajům mají přístup lidé pověření organizací činnosti rybářské stráže. Základní funkcí je evidence činnosti všech jejich členů a následné vyhodnocování,“ upřesňuje autor kompletního projektu aplikace Pavel Haas.

V hledáčku porybných tak samozřejmě končí nejen poctiví lovci, kteří mají povolenky a další potřebné „papíry“, ale zároveň do mobilu pochopitelně označí také to, když narazí na nějakého pytláka. „V aplikaci máme v této chvíli evidováno 16 pytláků, ale tento počet je dán krátkou dobou používání aplikace a postupným zařazováním jednotlivých členů. Celkový počet budeme znát až na konci roku, na základě sumarizace hlášení organizací,“ přibližuje Pavel Haas.

Tučná pokuta i vězení

Podle něj nejde přesně říci, jestli bývají oblíbeným revírem pytláků spíše řeky nebo třeba přehrady a rybníky. „Jeden rok je zjištěno více případů na vodách tekoucích, druhý rok jsou to zase vody uzavřené,“ míní. Dobrou zprávou je nicméně skutečnost, že pytláků ubývá. „V horizontu pěti let je možno konstatovat, že dochází k poklesu zjištěného neoprávněného lovu. V roce 2015 bylo přistiženo 112 lovících, v posledních dvou letech se neoprávněný lov pohybuje kolem 45 případů za rok,“ vyjmenovává.

S rybářskou stráží spolupracují samozřejmě také policisté. Na pytlačení může být nahlíženo jako na trestný čin, kdy hrozí lovci až pětileté vězení. V případě, že jde o přestupek, může vyfasovat třicetitisícovou pokutu.

„Od roku 2018 policisté v Moravskoslezském kraji zaevidovali 32 přestupků. V roce 2018 jich bylo 10, loni 11 a letos zatím také 11. Při kontrolách policisté vyzvou osobu k předložení dokladu, který jej k rybolovu opravňuje. Pokud u sebe povolení nemá, jednání zadokumentují a postoupí k příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ vysvětluje policejní komisařka Eva Michalíková.

Černého „pytláckého“ Petra drží podle ní v rukou okres Karviná. „Od roku 2018 patří územní odbor Karviná v kraji k územím, které evidují nejvíce protiprávního jednání v oblasti pytláctví. Přesto se na jednotlivých územních odborech ročně jedná pouze o jednotky činů,“ dodává.

Častější kontroly přinášejí ovoce

Závěrem jsme se ještě Pavla Haase zeptali, jestli v souvislosti s pytlačením existuje nějaká prevence. Pomůže třeba zvýšení počtu kontrol?

„Vzhledem k vývoji zjištěných případů neoprávněného lovu ryb za poslední roky je možno připustit, že v souvislosti se zvýšením aktivity rybářské stráže došlo ke snížení případů pytlačení. Od roku 2015, kdy postupně dochází k výrazné obměně a omlazení členů rybářské stráže a po prvotním nárůstu zjištěných případů neoprávněného lovu ryb, došlo ke značnému poklesu, který se poslední dva roky drží na přibližně stejné úrovni. Co se letošního vývoje týká, lze předpokládat, že počet přistižených pytláků se opět bude pohybovat kolem 45 případů,“ říká Pavel Haas.