Třicet milionů přinese do městské kasy prodej pozemků v Olomoucké ulici u supermarketu Albert. Obchod posvětili na svém posledním jednání zastupitelé.

„O lokalitu mají zájem dva subjekty, které do projektu vstupují společně. Rozšiřování bytových kapacit je v zájmu města, doporučuji tedy smlouvu schválit," sdělil zastupitelům náměstek primátora Martin Víteček, pod kterého spadají majetkové záležitosti města.

Kdo budou noví vlastníci pozemku? Jedná se o společnost KP Real Solicitation, zastoupenou Romanem Košťálem a Jaroslavem Pírkem, druhým subjektem je Venkato Invest, za kterou jednají Pavel Odložilík a Rudolf Skoček.

Někteří zastupitelé se však pozastavovali nad zněním navrhované smlouvy. Problém neměli s prodejem samotným, ale právě s některými závazky plynoucími z diskutovaného kontraktu.

„Pozemek může být koupen na úvěr, za který by ručilo město. Dále tam není řečeno, že by tam vyrostly bytové domy. Hovoří se tam o šesti až patnácti objektech odpovídajících územnímu rozhodnutí. Může tam tedy vyrůst shopping centrum jako je u Kauflandu," pozastavil se nad návrhem zastupitel a architekt Jan Zelinka (ODS). Podle vedoucího odboru majetku města Pavla Vltavského však využití objektů smlouva ošetřuje dostatečně.

„Ve smlouvě je napsáno, že stavby budou v souladu se zveřejněným záměrem, což jsou bytové jednotky. Pokud některá z firem uplatní zástavní právo, bude to vyloženě za úhrady kupní ceny. Po uhrazení se změní vlastnická práva. Pozemky se snažíme prodat posledních dvacet let, a v tomto případě je cena vyšší než znalecký posudek," řekl Pavel Vltavský. Jeho argumentace ale nestačila Markovi Veselému (ODS).

Ten neúspěšně navrhl vypustit ze smlouvy některé odstavce. „ Nemám problém jim to prodat ze tržní cenu. Nerozumím ale konstrukci smlouvy. My to prodáme, dostaneme peníze, pak tam někdo začne tvořit. Pokud tak neučiní do určité doby, pak bude město muset uhradit co tam vzniklo, tedy veškerá rizika podnikatelská přecházejí na město. Prodejme, ale ne na základě této smlouvy," namítal Marek Veselý.

Diskutované pasáže smlouvy obhajoval opavský primátor Radim Křupala s tím, že se jedná o jakousi formu pojistky.

„Pokud tam tyto podmínky dáme, uzpůsobujeme tím směr jakým se bude stavba ubírat. Město chce bytovou výstavu a tímto do dochází k částečnému ošetření této vůle," pronesl primátor. Smlouva nakonec hlasováním prošla, odpůrci ale názor nezměnili.

„Jedná se o prodej pozemku. No tak ho prodejme. Pokud respektujeme vlastnické právo, tak ať si tam nový majitel postaví co chce se všemi riziky v případě, pokud to bude odpovídat územnímu rozhodnutí," dodal Marek Veselý.