Primátor města Opavy Martin Víteček při zahájení přečetl úryvek novinového článku z dobového deníku, který návštěvu TGM popisoval: „Česká Opava ani v nejvýznamnějších dnech své minulosti nikdy dosud nebyla svědkem podobné manifestace.

V průvodu šesti místy i osmistupňovém kráčelo poměrně rychle a rázně na 25-30 tisíc účastníků, a připočteme-li k tomu široké masy nepřehledných špalírů hustě ovinujících hodinu trvající průvod po obou stranách, možno odhadnouti počet všech účastníků číslicí 50 000," četl primátor Víteček.

Podle něj je velice důležité, abychom si tento významný den stále připomínali. „T. G. Masaryk pomohl zformovat naši demokracii a já cítím zodpovědnost naplnit ducha této akce," pokračoval primátor.

Po zahajovacím projevu se slova chopil tajemník a historik Tomáš Elis, který vyzdvihoval úspěchy a slávu prvního prezidenta Československé republiky, a připomněl, jak silný vztah k Opavě měl. „Jde o dlouholeté, hluboké přátelství mezi vynikajícím lékařem, ředitelem Slezského zemského ústavu pro choromyslné Ernstem Boeckem, které ho s naším městem pojilo," vysvětloval Elis.

Masaryk s lékařem Ernstem Boeckem konzultoval duševní problémy, které pronásledovaly nejen jeho manželku Charlottu, ale i jeho dceru Alici. Prezidenta s opavským psychiatrem pojil nejen vztah profesionální, ale také přátelský. Pravidelně si spolu dopisovali.

Aktu se zúčastnil i opavský exprimátor Zdeněk Jirásek. „Pro mne už je to taková tradice a vždy se jí rád účastním," komentoval svou účast.

Po projevech účastníci položili k pamětní desce květiny a poklonili se. Akce se zúčastnili i zástupci legionářů, politických vězňů, armády, univerzity, policie, politici i desítky občanů. Nechyběl ani dívčí pěvecký sbor, který zazpíval státní hymnu nebo známou píseň Ach synku, synku.