Podobně jako v minulých letech se i letos účastníci sešli v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích, odkud v sobotu 17. srpna vyrazili. V Hrabyni museli být před osmnáctou hodinou, protože v tomto čase začínala mše svatá v kostele Matky Boží.

Letošního ročníku se zúčastnilo přes 40 pěších poutníků nejen z Bohuslavic, ale i ze Závady a Bělé. Pouť dlouhou téměř 12 kilometrů ušli účastníci za tři hodiny. Spousta dalších, kteří měli obavy ujít pěšky celou trasu, jelo do Hrabyně na kolech, auty a farnost vyslala také dva autobusy.