Tato rekonstrukce je jedním z projektů v rámci zlepšení dostupnosti příhraniční oblasti po vstupu do Schengenského prostoru a je spolufinancována z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013.

Celý projekt posvětilo jak Centrum pro regionální rozvoj ČR v Olomouci, tak Moravskoslezský kraj, který na akci z evropských fondů ROP „přiklepl“ finanční krytí ve výši 571 544 korun.

Na české straně práce začaly už na podzim loňského roku, v březnu 2009 se pak přidala polská strana. V současné době se oprava této spojnice Hati a Rudyszwaldu blíží ke konci. Po jejím dokončení se nepočítá jen s jejím rozšířením a zkvalitněním, ale i s takovými detaily, jakým je točna autobusů, nová parkovací místa, odvodnění nebo výstavba nového chodníku pro pěší.

Samozřejmostí je také následná výsadba zeleně za stromy, které musely být pokáceny při rozšíření vozovky. To vše pak otevře nejen oblast Hlučínska, ale v návaznosti i spojení do Ostravy nebo Opavy.

Po vstupu ČR a Polska do Schengenského prostoru značně narostl pohyb osob, a zejména motorových vozidel mezi oběma obcemi. To jak turistů a lidí mířících za nákupy, tak těch, kteří na druhé straně hranic pracují.

Navíc tomu, že původní hraniční přechod byl určen jen pro tzv. malý příhraniční styk a nebyl určen pro auta, odpovídalo i to, že komunikace byla úzká, bez chodníku a její stav připomínal spíše konec, než otevření se evropskému prostoru. Po nové cestě bychom se měli vydat poprvé letos 1. prosince.