Obec patřila od 13. století velehradskému cisterciáckému klášteru. Cisterciácký řád je mnišský, založený v roce 1098. Dělí se na mužskou a ženskou větev a jeho členové se nazývají cisterciáci a cisterciánky. Mniši v něm žijí podle přísných zásad klášterního života, hlásaných Benediktem z Nursie, a v jeho čele stojí generální opat. Na přelomu 20. a 21. století řád spravoval v Česku dva mužské kláštery – vyšebrodský a osecký i jeden ženský. Poblíž bolatického kostela postavili cistarciáci raně barokní zámek s kamenným portálem.

Má podobu jednoduché budovy obdélníkového tvaru s mansardovou střechou, v barokním slohu, jedním poschodím a architektonicky cennými portály z kamene. Nad vchodem nechali umístit raně barokní portál a nad ním je vytesaný znak velehradského kláštera. Na zámek pak navázal velký park.

VZNIK DOKLÁDÁ ZNAK

close Zámek v Bolaticích. info Zdroj: Archiv Bolatic zoom_in Zámek v Bolaticích.

Přesnější datum stavby určuje znak na portálu budovy s nápisem FIMAW 1729 (Fecit losephus Malý, abbas welegradensis = zbudovatel Josef Malý, opat velehradský).

Podle všeho byla stavba zahájena hned po nástupu zmíněného opata Malého a dochované interiéry svědčí o pěknému vnitřnímu vybavení objektu. Po válkách s Pruskem v létech 1740-1742 byly Bolatice spolu s celým Hlučínskem připojeny k Prusku, ale v majetku velehradského kláštera zůstaly i se zámkem až do jeho zrušení v roce 1784.

ZÁMEK JE DNES SÍDLEM OBECNÍHO ÚŘADU

Po zrušení velehradského kláštera přešel zámek do vlastnictví pruského státu, který ho prodal baronům Hennebergům a ti ho vlastnili do roku 1822, kdy ho koupil kníže Eduard Mario Lichnovský . Patřil jim až do roku 1926 a pak byl prodaný Václavu Bochýnkovi, který ho další rok nechal upravit. Během prací však došlo ke zničení mnoha historicky cenných architektonických detailů včetně vrchních nástěnných maleb v interiérech.

Zámecký park byl postupně zmenšovaný, až z něj zbyl jen malý parčík. Po válce se bolatický zámek stal majetkem státu a využíval ho tehdejšího MNV. V roce 1961 byla opravena jeho fasáda i střecha a nyní po celkové rekonstrukci slouží jako sídlo obecního úřadu.