Budovu projektovanou jako sídlo vojenské administrativy postavil v roce 1914 rakouský architekt Alfreda von Stutterheim. Ve městě znamenala vrchol výstavby souboru vojenských komplexů.

Jejím postavením se radní zabývali už od konce roku 1908 a do schválení definitivní podoby pak uplynuly čtyři roky. Pod názvy Armádní klub nebo Vojenský klub sloužil armádě i opavské veřejnosti jako společenské zařízení. Jeho aktivity skončily po roce 1989 a budova byla převedena na Slezskou univerzitu.

Vojenská historie je v objektu zachovaná

Budova zůstává jedním z opavských architektonických klenotů.Její původní účel připomíná nový vlastník ve vestibulu historickým označením objektu.

Na něm je zachovaný text: Velitelství pěšího pluku 34, technická rota, pomocná rota, hudební četa, velitelství II./34 pol. praporu, 5., 6., 7. polní a 8. kulomet. rota, velitelství dělostřeleckého oddílu 258, 1., 2., 3. baterie, náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 258, radiostanice 3./II.

Rekonstruovaná budova se stala jedním ze symbolů současné Opavy. Její prohlídka byla zařazena do oficiálního programu zářijových Dnů evropského dědictví a byla vybraná pro pohlednici, vydanou Maticí slezskou. Na ní jsou představeny nejvýznamnější opavské architektonické dominanty.

Veřejnost ani teď budovu neopustila

Kromě studentů, pedagogů a správních zaměstnanců je hojně navštěvovaná Opavany od posluchačů Univerzity třetího věku až k návštěvníkům přednášek, konferencí, besed a diskusí s předními činiteli vysokoškolského dění i s osobnostmi z dalších oblastí společenského života.

Při jejich přípravě univerzita spolupracuje s mnohými partnery, samosprávou města počínaje a nositeli nejrůznějších zájmových aktivit vzdělávacího charakteru konče. Fasáda zvítězila ve druhém ročníku soutěže Fasáda Moravskoslezského kraje v kategorii fasád správních a průmyslových objektů.