V místní osadě Klokočov je od roku 1640 připomínán svobodný statek, patřící Kateřině Eisackové z Rychnova. Následně prošel rukama několika majitelů a zřejmě Jan Václav Želecký z Počenic nechal v Klokočově postavit barokní jednopatrový zámek. Během první pozemkové reformy vznikl na 66 hektarech z rozparcelovaného zámeckého dvora zbytkový statek.

Františkův dvůr je dnes rájem zvířat.

Františkův dvůr byl jako zbytkový statek prodán celý. V letech 1924 až 1925 statek patřil staviteli Vejhonkovi z Petřvaldu, který však neplnil podmínky pozemkového úřadu. Oba statky pak koupila Revírní rada báňského revírního úřadu pro okres Ostrava se záměrem zřídit v nich ozdravovnu pro děti horníků. Klokočov byl osvobozen 5. května 1945, původní německé obyvatelstvo bylo z větší části odsunuto a obec byla nově osídlena.

K Vítkovsku patří koně už téměř padesát let

Chov koní v hřebčíně v Klokočově se datuje od roku 1953 a jde o plemeno Slezský norik. Je produktem chovatelské práce v oblasti Slezska a první zmínky o něm se datují koncem minulého století, tehdy ještě pod názvem Slezský brázdový kůň.

Vznikl kombinací plemen teplokrevných a chladnokrevných koní, kdy byly vybrané teplokrevné klisny připuštěné norickými hřebci, dovezenými z Rakouska. Chovatelsky nejvyššího ocenění v rámci České republiky docílil hřebčín v Klokočově chovem chladnokrevných koní v roce 1990, kdy mu byl jako jedinému z podobných hřebčínů přiznán statut Šlechtitelský chov koní. Současná recese v lesním hospodářství však přinesla sníženou potřebu těchto tažných koní, což znamenalo i snižování počtu koní v Klokočově.

Hrozilo zánik chovu Slezského norika

Záchranou dalšího chovu v Klokočově bylo zařazení stáda koní Slezského norika do Programu na záchranu genových rezerv domácích plemen hospodářských zvířat. Slezský norik a Starokladrubský kůň jsou totiž jediná dvě plemena koní, která v českých zemích vznikla a jsou v České republice chována. Tito mohutní koně jsou stále používáni na práci v lese, ale též k jezdectví a vozatajství, každoročně se ve Františkově Dvoře pořádají různé závody, akce a výkonnostní prověrky chovů. Zájem o Slezské noriky projevují i kupci ze zahraničí, například ze Slovinska a Švýcarska,

Františkův Dvůr má ekologické hospodářství

Hlavním účelem je sice chov unikátního Slezského norického koně, který stále láká návštěvníky, ale nejde pouze o něj. V areálu je zaveden rovněž chov krav, ovcí, koz a mlékárna se sýrárnou, ve které jsou z mléka vyráběny sýry, tvaroh a další mléčné výrobky. Zpracovává a prodává se čerstvě nadojené mléko od koz, krav a ovcí chovaných v režimu ekologického hospodářství. Mléko a sýry jsou zpracovávány tradičními ručními postupy.