V okolí města jsou zachovány zbytky pevnosti, zvané šance. Byly budovány jako složitější tvary s bastiony hlavně na vyvýšených místech a poblíž cest ve strategických směrech míst, které měly chránit. Jejich vojensko-technické vybavení není přesně známé, jisté jsou jejich hluboké příkopy, z nichž některé mohly být opatřeny i padacími můstky.

Součástí byly vysoké valy s hrotitými palisádami se střílnami a mezi nimi mohly být též roubené přístřešky pro posádku, sklady a ustájení vojenských koní. Postaveny byly z hlíny, kamení a dřeva. Těžko odhadovat, protože dnes už v celku nejsou. Některé byly po opuštění rozebrány a jiné podlehly zubu času. Současníkům zůstaly jen jejich zbytky v podobě příkopů nebo valů.

Kaple stojí na kraji obce.
Z historie regionu: Kaple Nejsvětější Trojice slouží znovu věřícím

O stavbu šancí se zasloužil sám císař i generál Laudon

Tyto pevnůstky představují historickou památku na vojenskou úroveň 18. století a úzce souvisejí též s historií města. Nejzachovalejší jsou v místní části Jakubčovice a ta s názvem Pod Příletem je poblíž stejnojmenné rozhledny. Pevnost má téměř kosočtvercový tvar, mírně protažený v ose východ - západ.

Jakubčovické šance už toho pamatují.Zdroj: Opavské Slezsko a Hrady.cz

Je umístěna ve svahu a západní konec má o výrazný kus nižší než východní. Tvořená je kamenným náspem a na jihozápadě, jihu a severozápadě je doplněná o příkop a předsunutý val. Násep na jihovýchodní straně je přerušený pravděpodobně původním vchodem, alespoň tomu nasvědčuje náznak valu ve tvaru elka, bránící přímému vstupu do pevnůstky. V severním, východním a jižním cípu bývaly plošiny pro děla i s náznaky nájezdů pro jejich umístění.

Zámek v Jezdkovicích.
Z historie regionu: Zámeckou historii psal hlavně rod Sedlnických

Generál Laudon přes vesnici jel a též v ní pobýval

Historický význam jakubčovických šancí podtrhuje návštěva rakouského císaře Josefa II. v roce 1789. Monarchu při ní doprovázel dosud slavný rakouský vojevůdce Ernst Gideon Laudon. Osobně jezdil do Jakubčovic kontrolovat postup prací na budování šancí a to se mu zřejmě stalo osudným.

Jakubčovické šance už toho pamatují.Zdroj: Opavské Slezsko a Hrady.cz

Traduje se, že právě při jedné ze svých kontrol stavebních prací na této pevnosti nastydl, onemocněl a v roce 1790 zemřel. Do zapomenutí však neupadl on ani jakubčovická šance, která ho údajně měla stát život. Obec vybudovala naučnou stezku, která návštěvníky informuje o původně sedmi vybudovaných pevnostech, z nichž se do současnosti zachovaly jen tři.

Většina z nich je rozložena kolem severního okraje obce, jen jedna je východně vysunutá k údolí Raduňky a k cestě do Hlubočce.