Letopočet, vyrytý na zazděném kamenném kvádru a objevený při opravě objektu v roce 1886 napovídá, že kaple byla vybudována roku 1652. Pravděpodobně ji nechala postavit Alžběta Polyxena, hraběnka z Vrbna, která byla manželkou tehdejšího majitele obce. Stavebním materiálem byly velké kameny, kolem oken ozdobené ornamenty, které však jsou dnes už dobře ukryté za omítkou.

Původní část kaple tvoří pouze presbytář, před kterým stávala dřevěná věž a na ní zhruba třicetikilový zvon. V roce 1886 byla kaple rozšířena o lodní část a také o věž. Původní vybavení tvořil dřevěný oltář, na kterém byl umístěný erb pánů z Vrbna a stála na něm též stará dřevěná socha svatých Václava a Urbana.

Zlom nastal koncem dubna 1945 během osvobozovacích bojů na konci druhé světové války. Po zásahu kaple nejen zcela vyhořela, ale byla celkově rozbitá. Zkázu jako zázrakem přežil na jedné nerozbité stěně jen obraz Matky Boží, který nebyl dokonce ani poškozen.

Znovuvzkříšení kaple přišlo až za dva roky

Dokonale zničená Kaple Nejsvětější Trojice se dočkala opravy v roce 1947 a rozbité varhany v ní nahradilo farní harmonium. Ve stejném roce byla na svátek Nejsvětější Trojice slavnostně posvěcena. Za další dva roky byla vymalována a dostala provizorní oltář, na kterém stáli přičiněním kněze, místního rodáka, plastiky andělů a interiér obohatily nové lavice.

Z finančních darů byla pořízena nová křížová cesta a její jednotlivé obrazy, usazené do dubových rámů s řezbami, nesou na svých zadních stranách jména rodin, které je zafinancovaly. Střecha byla v roce 1955 pokryta novou krytinou včetně oplechování a kaple dostala nové harmonium.

V roce 1981 se dočkala nové fasády, střechy, oplechování, nátěrů, malby a generálního úklidu. Za dalších osm let přibyly dva litinové zvony z ludgeřovického kostela.