Na místě kaple sv. Anny nechal majitel panství Pertold Tvorkovský od roku 1598 stavět nový zděný kostel Nejsvětější Trojice. V té době řádila na Opavsku morová epidemie, která protáhla stavbu na pět let. Kostel byl dokončen roku 1603 a vysvěcen. V roce 1624 byl kostel během třicetileté války zpustošen a vyrabován.

Šířící se protestantismus na přelomu 16. a 17. století předurčil jeho obranný charakter. Jednolodní kostel s půdorysem latinského kříže je výškovou dominantou obce, což je umocněno jeho polohou na stoupajícím terénu. Hranolovitá věž s hodinami je vystavěna na čtvercovém půdorysu.

Nad portálem má kruhové okno a pod střešní římsou původní klíčové střílny a oblouková okna. Ostění lomeného portálu a obloukových oken pod římsou pocházejí z 19. století. K věži přiléhá kryté schodiště s lomeným portálem a s dvojicí lomených oken vedoucí na kůr. V hlavní lodi se nachází pouze jedno lomené okno vyplněné trojlistem a dvěma jeptiškami, stejně tvarovaná okna jsou i v presbytáři.

V kryptách jsou rakve šlechtických rodů

Na severní straně je kaple sv. Anny, přestavěné v roce 1906 a na jižní kaple Panny Marie Pomocné. Jsou přepatrované a v prvním patře se nachází kůr, rozšířený v roce 1875 podle plánů stavitele Lunwalda. Pravá část kůru, nazývaná též panská pavlač, sloužila pro vrchnostenské služebnictvo a úřednictvo.

Kostel v Raduni.

Nad sakristií se nachází stará oratoř, odkud raduňská šlechta do roku 1906 sledovala bohoslužby, pak byla přistavěna nová oratoř s otevřeným prospektem. V kostele se nacházejí dvě krypty – první v hlavní lodi a druhá pod kaplí sv. Anny.

V nich jsou pohřbeni členové šlechtických rodů Tvorkovských a Blücherů. kteří sídlili v Raduni. Novou oratoř nechal roku 1906 postavit farář Vincenc Kubáč v novogotickém stylu. Kostel je postaven z pálených a bíle omítnutých cihel. Při opravě střechy v roce 1907 byly ve věžní báni nalezeny tři mince.

Většina současného vybavení interiéru pochází z 19. století. V roce 1862 byla v kostele vyměněna stará cihlová dlažba za dlažbu z bílého a červeného kamene. Kněžna Blücherová pořídila roku 1865 velkou skříň na prameny na chóru od opavského stolaře Režnara a dubovou skříň do sakristie od opavského sochaře Zobka z Opavy.

Duchovní pečoval o své ovečky i o jejich kostel

Farář Josef Raiman začal kostel zvelebovat od roku 1888 a ke třem stávajícím zvonům od vídeňského zvonaře Petra Hilznera pořídil dva nové. Všechny byly odvezeny během první světové války a nový zvon z brněnské firmy Manovník získal kostel v roce 1921. V roce 1891 nahradil farář původní kazatelnu novou neogotickou, pocházející od opavského řezbáře Pavla Assmanna. Další rok pořídil kostelu také neogotickou pozlacenou monstranci od vídeňského Adlera.

Nová novogotická křížová cesta byla zakoupena v roce 1893. Za čtyři roky došlo k další výměně oltáře. První padl za oběť třicetileté válce, druhý byl vyměněn v roce 1846 za oltář nevkusný a slohu kostela neodpovídající. Nahradil ho nový oltář od novojičínského řezbáře Karla Neusera, který je v kostele dosud. Tento řezbář zhotovil rovněž oltáře do bočních kaplí. V levé kapli byl obraz sv. Anny od švýcarského malíře Kaisra a oltáři v pravé straně přibyl reliéf Panny Marie Pomocné ze sochařských ateliérů Stufleserových v Grädenu. Na rozšířeném kůru byly v roce 1875 postaveny nové varhany z krnovské firmy Rieger. Před hlavním vchodem stojí kamenný kříž z razovského pískovce z roku 1899 od kameníka Gottlieba Heidricha a socha Ježíše Krista.