Představuje hodnotnou sakrální architekturu s jednou hlavní lodí a plochým stropem. Prostor presbytáře je zaklenutý s lunetami nad okny v podélných fasádách. Od hlavní lodi ho dělí triumfální oblouk.

Plastika sv. J. Nepomuckého.

Nad hlavním vstupem je čtvercová věž se zvonicí au vstupu se nachází kůr s varhanami. Přístup k němu je po točitém dřevěném schodišti. Sakristie a depozitář s oratořemi v patře se nachází při západní fasádě. Střechu tvoří stojatá stolice s vaznými trámy, ukrytými pod dřevěnou podlahou.

Dalšími památkami jsou kříž a sv. Jan Nepomucký

U kostelní zdi se nacházejí litinový kříž s kamenným podstavcem a socha sv. Jana Nepomuckého. Kříž je vysoký necelých pět metrů a jeho podstavec je zhotovený ze čtyř pískovcových kvádrů. Zdobným prvkem je reliéf apokalyptického beránka s kruhovým medailonem, obklopeným množstvím paprsků s monogramem Krista IHS s křížem nad triangrem a srdcem pod ním.

Na vrcholu je perforovaný litinový kříž s korpusem Krista a nápisem INRI. Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1853 a je vytvořená podle standardního ikonografického schématu.

Litiniový kříž s ozdobami.Světec je oblečený v klerice, přes kterou má navlečenu rochetu a přes ramena má přehozený krátký, pod krkem sepnutý plášť. V levé ruce drží mučednickou ratolest a kříž, prst pravé ruky, přiložený k ústům, symbolizuje mlčenlivost. Stojí na nízkém čtvercovém podstavci s jednoduše profilovanou patkou a funkci hlavice splňuje profilovaná římsa.

Rekonstrukce kříž i sochu zachránila pro budoucnost

Kříž i socha prošly v roce 2006 rekonstrukcí, která jejich už vratké poloze zabránila v pádu. Obě plastiky byly rozebrané na jednotlivé části a při rozebrání plastiky sv. Jana Nepomuckého byla objevena ukrytí schránka, obsahující soubor historických mincí, z nichž nejstarší pochází z roku 1826.

Po vytvoření nových základů byly tyto církevní plastiky znovu sestavené do původní podoby a všechny defekty, které do obou památek vyhlodal zub času, byly vytmelené. V závěru rekonstrukčních prací byly rovněž ošetřené prostředkem proti vniku vody.