Před druhou světovou válkou mělo město synagogy hned dvě. Starší byla postavena v Panské, dnes Masarykově ulici, ale její podoba se nezachovala. Zničena byla při bombardování Opavy v roce 1945. Svému účelu však sloužila jen do roku 1896, kdy ji nahradila nová, postavena v tehdy oblíbeném maurském slohu. Autorem projektu honosné budovy byl přerovský rodák, věhlasný architekt Jakob Gartner.

Stavěl především synagogy a mimo jiné projektoval i synagogy v Olomouci, Vídni nebo Debrecínu. Navrhoval však i nájemné domy nebo vily v historizujícím stylu. Třebaže nedostudoval vídeňskou Akademii výtvarných umění, o zakázky nikdy nouzi neměl.

Opavská synagoga byla honosným monumentem

Patrová budova v obdélníkovém tvaru byla zvenčí ozdobena nápadným červeným cihelným zdivem, prokládaným žlutými omítkovými pásky. Nad hlavním sálem se tyčila kopule, kterou podpíraly čtyři mohutné pilíře a nad průčelím měla dvojici věží. V rámci tehdejšího urbanismu byla orientovaná na jihovýchod.

Vnitřní část měla tradiční vzhled se svatostánkem v přední části a pódiem s řečništěm ve formě chrámku. V přízemí se nacházela ještě zimní modlitebna, místnost pro rabína a 204 sedadel pro mužské návštěvníky. Ženy měly vyhrazenou galerii v patře, kde se nacházely varhany a místnost pro zpěváky. Sál měl bohatou, většinou mramorovou výzdobu a kopule navozovala iluzi noční oblohy.

Dominanta podlehla rasové nenávisti

Své poslání plnila synagoga až do listopadu roku 1938, kdy byla sudetskými nacisty vypálena. Hořet začala dopoledne a k ohni se seběhla spousta Opavanů, kteří sledovali děsivý pohled na plameny, šlehající ze čtyř rohových věží a velké střední kopule templu až do chvíle, kdy se s velkým rachotem zřítily. Ochranná a pomocná policie přístup uzavřela.

„Požár jsme pozorovali přes sousední domy. Sešla se snad celá Opava, ale přímo k ohni směli jen nacisté. Přístupové cesty k synagoze byly obsazeny zátarasy a zpočátku tam nebyli vpuštěni ani hasiči," vzpomínal jeden z pamětníků.

Trosky zničené stavby byly odklízeny půl roku. Dnes její existenci na místě, kde původně stávala, připomíná památník a název ulice U Synagogy.